Depresia nie je bežný smútok alebo zlá nálada, ale choroba

Psychické poruchy sú epidémiou dnešnej doby. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl,, ale aj vojna na Ukrajine či nevyriešené traumy z minulosti. Depresia môže postihnúť každého. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a pôvod ťažkostí sa mnohokrát nedá zistiť.

Zobraziť viac


Onkologické centrum v Komárne odliečilo radiačnou liečbou cez 3300ľudí

Na Slovensku ročne pribudne približne 35.000 novo diagnostikovaných onkologických ochorení.

Union ZP: Postoj ANS pri podpisovaní dodatkov môže byť nedorozumenie

Reaguje tak na Radu Asociácie nemocníc Slovenska (ASN), ktorá nemocniciam odporúča nepodpísať dodatky, pretože sú nevýhodné.

Rečková: Účasť na prevencii rakoviny na Slovensku nie je dostatočná

Rečková zdôraznila, že v rámci zníženia chorobnosti a úmrtnosti na onkologické ochorenia je dôležitá kontinuálna politická a finančná podpora Národného onkologického programu.

Africa CDC: V Afrike nemajú okamžitý prístup k vakcínam proti cholere

Africa CDC spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou alianciou pre vakcíny a imunizáciu na spôsoboch, ako získať viac dávok vakcín. V súčasnosti ich je však nedostatok.

Asociácia nemocníc odporučila podpísať dodatky s VšZP a Dôverou

Rada s výhradami odporučila podpísať dodatok so ZP Dôvera, pričom bude trvať na niektorých úpravách.

NCZI: Hospitalizácií v dôsledku požitia alkoholu na Slovensku ubúda

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2021 dominovali v ústavnej liečbe poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu s počtom 10.020 hospitalizácií (81,6 percenta).