Nezaradené

WordPress

Wordpress blogAk
aj vy hľadáte pre svoj web vhodný nástroj na tvorbu blogu, môľete
skúsiť redakčný systém WordPress, ktorý je na mieru ąitý pre vedenie
váąho vlastného blogu.
Formát: PHP kód, SQL dump, HTML, CSS

Náhľad administračnej časti:

Náhľad blogu:

Wordpress
Prehľadný, jednoduchý a malý systém na tvorbu svojho vlastného blogu.
Po nainątalovaní na server sa môľete pustiť do konfigurácie v
administračnom prostredí. Pre skráąlenie a zmenu vzhľadu systém vyuľíva
tzv. Themes. Uľ vám nič nebráni v tvorbe svojho prvého blogu.

Veľkosť: 0,35 MB
Pre stiahnutie kliknite SEM

Pre inątaláciu budete potrebovať web server, PHP server a MySQL databázu.

Loading Facebook Comments ...