Nezaradené

PHP-Nuke

PHPNukeAk hľadáte veľký redakčný systém pre vaąu webovú stránku, tak PHPNuke je ten správny a má eąte väčąie mnoľstvo prídavných modulov a roząírení.

Formát: PHP kód, SQL dump, HTML, CSS

Náhľad PHP-Nuke:
PHP-Nuke

Rozsiahly redakčný systém, ktorý je uľ dlho a eąte stále vo vývoji a patrí medzi ąpičku toho čo môľete dostať zadarmo. Po jednoduchej inątalácii sa môľete pustiť do administrácie obsahu, vzhľadu, uľívateľov, ankiet, odkazov a mnoho ďaląieho. V prípade, ľe sa vám nepáčia témy(vzhľad), ktoré PHP-Nuke v sebe obsahuje, môľete si z internetu stiahnuť naozaj obrovské mnoľstvo iných. Keďľe PHP-Nuke je roząíriteľný pomocou modulov a blokov, prináąa vám vľdy niečo nové. Ako malé tajomstvo prezradím, ľe aj WebSiteDeveloper je zaloľený na tomto systéme.
Veľkosť: 6 MB

Pre stiahnutie kliknite SEM


Pre inątaláciu budete potrebovať web server, PHP server a MySQL databázu.

Loading Facebook Comments ...