Android – Prvá aplikácia Hello World

Android aplikácie sú napísané v jazyku Java – relatívne ľahko naučiteľný, pre nových programátorov veľmi priateľský jazyk.

Spravme si trošku prehľad, než sa dostaneme k samotnému písaniu Google Android aplikácií. Android aplikácie (podobne ako takmer všetky mobilné aplikácie) sú vytvárané na počítači – PC alebo Mac
(všeobecne) – a potom skompilované a poslané do zariadenia na testovanie. Ak ešte nemáte Android telefón, existujú emulátory, ktoré ho simulujú na počítači, čo znamená, že stále môžete vyvíjať Android hry alebo aplikácie aj bez investície do telefónu.

Krok 1: Stiahnutie Eclipse
Stiahnite si Eclipse Android Developer Tools (ADT) alebo z stránok Google aktuálnu verziu ADT Bundle for Windows. Rozbalíme napríklad na plochu a spustíme “adt-bundle-windows-x86/eclipse/eclipse.exe”. Po spustení by ste mali vidieť toto:

Krok 2: Nastavenie Android virtuálneho zariadenia (AVD)

Kliknite na Android Virtual Device Manager a pridajte nové virtuálne zariadenie podľa obrázku:

Krok 3: Vytvorenie nového projektu (aplikácie)

Android generuje veľa kódu, takže vytvorenie prvej aplikácie “Hello World” nebude také zložité. Kliknite na File -> New -> Android Application Project.

Uvidíte obrazovku kde zadáte:

– Application Name: Hello World
– Project Name: HelloWorld (doplní sa automaticky)
– Package Name: com.example.helloworld, správne by to malo byť sk.nasafirma.helloworld !!!

Keď máme všetko vyplnené tak klikneme na Next -> Next -> Next -> Next.. až po Finish. Vytvorí sa nám projekt z názvom Hello World.

Krok 4: Spustenie programu

Kliknite pravým tlačítkom na názov Android projektu v stlačte “Run As – 1 Android Application”… A čakajte pokiaľ sa spusti AVD a následne Vaša aplikácia Hello World. Tento proces môže trvať aj 10 minút nakoľko aplikácia beží v virtuálnom prostredí tzv. Dálvik-u.

zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...