ABAP pre začiatočníkov 5.diel

Spustíme ABAP editor (SE38) -> Jeden názov, jeden program! Zadáme názov programu (maximálne 30 znakov, písmena a číslice) nezabúdajte že názov musí..Vytvorenie reportu v jazyku ABAP

Spustíme ABAP editor (SE38) -> Jeden názov, jeden program! Zadáme názov programu (maximálne 30 znakov, písmena a číslice) nezabúdajte že názov musí začínať písmenom Z tak názov programu bude ZMEMBERLIST01 a klikneme na založenie (Create).

Obr.1

Na ďalšej obrazovke definujeme vlastnosti reportu, viac obrázok. Do titulku zadáme názov “Prvý zoznam členov” a typ, status, aplikácia podla priloženého obrázku

Obr.2

– typ programu určuje spôsob ako sa bude program spúšťať, buď ako kód tranzakcie ale v pozadí ako dávková úloha

– Váš program má stále status nový pretože stále program vytvárate. Neskôr sa zmení na aktívny a potom bude možné program spustiť.

– aplikácia – toto kritérium pomáha práve programu, popisuje stav programu, alebo oblasť podnikových aplikácií do ktorých program patrí

Nasledujúce poľia nechajte prázdne (Skupina opravenia, Logické databáze, Verzia výberu obrazovky). A klineme na Uloženie (Save). Uložíme ho ako
lokálny objekt.

Nástroj Editor ABAP – prehľad

Konečne sa dostávame k samostatnému nástroju ABAP editor (viac obrázok). ktorý má dva základné režimy – frontend editor a backend editor.

Obr.3

Obr.4

Režimy nástoja Editor ABAP

V režime frontend editora je zdrojový kód v jazyku ABAP nahrávaný na klienta, kde je spracovaný lokálne. V režime backend editora nie je zdrojový kód nahrávaný na klienta ale zostáva na servery. Uložením zmeny v zdrojovom kóde odosielate túto zmenu na server.

Rozsah operácií a funkcií

Frontend editor – každá editácia prebieha lokálne, tj. nedochádza k komunikácií s serverom. Následná komunikácia medzi klientom a serverom zahrnuje veľké množstvo dát, čo može mať negatívny dopad na výkon.

Backend editor – tradičný režim backend editoru je podriadený svojmu účelu. Tento režim ponúka lepší výkon pri spracovaní veľkého množstva dát a vie spracovať všetky vývojové objekty ktoré Editor ABAP potrebuje. Režim Backend editor Vás nijako neobmedzuje pri výbere operačného systému lokálneho
počítača (tj. prezentačná vrstva).

Ako sa prepnem medzi Frontend a Backend režimom?

Jednoducho, stačí ísť do Pomôcky (Utilities) / Nastavenia (Settings) / na karte ABAP editor / podzáložka Editor /

Aktívne to zostane pokiaľ to znovu nezmeníte.

Ovládanie nástroja Editor ABAP

Na obrazovke nástroja ABAP Editor nájdete nad častou pre vstup a výstup ktorá slúži editacií kódu, dve nástrojové lišty. Vrchná nástrojová lišta pomáha
ovládať ABAP Editor a spodná nástrojová lišta slúži k editácií zdrojového kódu.

Na budúce: Pochopenie a editácia programov v jazyku ABAP, spustenie reportu jazyka ABAP, čítanie databázových tabuliek, formátovanie zoznamov


zdroj:
TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...