ABAP pre začiatočníkov 4.diel

V následujúcej časti kapitoly sa budeme postupne zaoberať poliami, dátové prvky, doménami a tvorbou všetkých objektov. Dobrým začiatkom môže byť pole.


Dátové prvky a domény

V následujúcej časti kapitoly sa budeme postupne zaoberať poliami, dátové prvky, doménami a tvorbou všetkých objektov. Dobrým začiatkom môže byť pole. Pole ukladá názov klienta systému – ktorého ste použili pri prihlasovaní do systému. Objekty ako napríklad tabuľky sú uložené nezávisle tj. centrálne v databáze. K týmto objektom môže pristupovať viac klientov.


Vytváranie dátového prvku:

Vaše prvé pole by sa malo volať “CLIENT” a malo by byť kľúčovým polom. Ako dátový prvok použijete existujúci prvok – MANDT. Akonáhle zadáte hodnoty a kliknete na
SAVE (CTRL+S). Všimnite si sivého stĺpca na začiatku prvého riadku.

Pretože dátový prvok “MANDT” existuje a je aktívny tak všetky jeho atribúty súvisiace s doménou sú automaticky prevzaté.  U tohoto príkladu ktorý zahrnuje dátový typ, dĺžka, počet číslic, krátky popis nemusíte robiť už nič.


Vytváranie vlastných prvkov a domén

Situácia bude o niečo zložitejšia pokiaľ sa pokúsite vytvoriť nový dátový prvok a novú doménu. Ale behom toho nezabudajte že máte znovu objaviť “koleso”. A preto
najrozumnejšie bude ak budete používať existujúce objekty (dátové prvky a domény)


Poznámka: Nástoj ABAP Workbench slúži na vytváranie dátových prvkov.

Kliknite na objekt ktorý vás zaujíma, v tomto prípade “ZMNUMBER” a systém sa opýta či chcete daný prvok vytvoriť. Kliknutím na “áno” sa zobrazí dialógové okno pre zadanie dátového prvku.

Do pola krátky popis, môžete zadať popisový text napr. “Dátový element pre číslo člena”.

Poznámka: Dátový typ (Data type) zadajte názov príslušnej domény. Zapamätajte si že dátové prvky a domény pre rôzne typy objektov. Pre novú doménu môžete zvoliť
iný názov ale názov dátového prvku.

Pretože dátový prvok je samostatný objekt, systém chce vedieť či tento objekt má byť transportovaný. Musíte mu preto zadať názov paketu, ale v tomto prípade sa nič transportovať nebude pretože to uložíte ako lokálny objekt.

Identifikátor pola – musíte špecifikovať identifikátor ktorý sa bude neskôr zobrazovať na výstupe dialógových programov a zoznamov.

Kliknutím na tlačítko Dokumentácia zobrazíte nástoj SAP – editoru SAPscript. Používa sa na tvorbu formulárov ale aj editor na sadu príkazov.


Vytváranie domén

Na karte dátový typ, ste už uložili názov domény. Nakoľko ste dokončili všetky úlohy nutné pri tvorbe dátového prvku, môžete plynulo prejsť k tvorbe domény.

Klikneme na názov domény “ZMNUMBER” systém sa opýta či chceme vytvoriť novú doménu, klikneme na tlačítko “áno” zobrazí sa obrazovka na údržbu domén. Zvolíme popis “Doména pre číslo člena”.

Definícia: Najskôr musíte zadať typ domény. Stlačením “F4” sa zobrazia všetky dátové typy obsiahnuté v slovníku vrátane atribútov. V tomto prípade zvolte ako dátový typ “NUMC” tj. textový reťazec obsahujúce číslice a ako vstupná dĺžka zadajte 5. Opäť uložiť ako lokálny objekt.

Predchádzajúci diel seriálu | Ďalší diel seriálu

Pokračovanie na budúce: Overenie a aktivovanie dátového prvku, uchovanie technických nastavení tabuľky, vytváranie dátových záznamov, zadávanie dátových záznamov, zobrazenie obsahu tabuľky


zdroj:
TS FMG.sk, google

Loading Facebook Comments ...