ABAP pre začiatočníkov 3.diel

Začíname s nástrojom ABAP Dictionary. Nástroj ABAP Dictionary môžete spustiť cez Menu SAP -> 

Nástroje (Tools) -> ABAP Workbench -> Vývoj (Development) -> SE11 – Dictionary. Alebo pomocou tranzakcie S11.


Databázové tabuľky

Objekty slovníku. Na úvodnej stránke môžeme meniť alebo vytvárať databázové tabuľky, dátové typy, skupiny typov, domény. V systéme SAP sa stretnete s troma typmi databázových tabuliek.

– transparentná tabuľka
– tabuľka poolu
– clusterovými tabuľkami

Tabuľky poolu a clusterové tabuľky slúžia na uloženie zvláštnych dát, ako parametre programov, sekvencii dynper. Dáta sú uložene v samostatnom vyhradenom poole alebo v clusteru tabuliek v fyzickej databázy. Clusterová tabuľka sa môže skladať z viac fyzických tabuliek. Používa sa jazyk Open SQL, nie bežný jazyk SQL.


Tvorba a údržba tabuliek

Názov tabuľku maximálne 16 znakov, systém nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami. Podľa menových konvencií začínajú názvy objektov zákazníka písmenom Y alebo písmenom Z. Ako názov prvej databázovej tabuľky zadajte názov “ZMEMBER01” a kliknite na založenie (Create).

Obrazovka údržby nástroje ABAP Dictionary obsahuje päť kariet:


Expedična trieda (Delivery class)

obsah tohoto pola riadi prenos dať tabuľky behom inštalácie, aktualizácie, kopírovanie klientov a prenos do iného systému SAP. Systém SAP a zákazníci majú rôzne práva k zápisu a to závislosti na expedičnej triede.

Trieda “A” sa používa pre označenie aplikačnej tabuľky kmeňových dát či pohybových dát ktorá sa mení len zriedka. Napríklad čísla materiálov alebo čísla zamestnancov. Pohybové data sa menia často napríklad položky príjem materiálu.


Data Browser / Údržba view tabuľky

Tento nástroj upravuje oprávnenia pre prehľadanie a údržbu dát s štandardnými nástrojmi v systéme SAP. Pokiaľ obmedzíte tieto práva nebudete môcť vytvárať nové dátové prvky v slovníku.

Preto by sme mali zvoliť položku “Zobrazenie / Údržba povolenia” aby sme mali všetky práva, ktoré budeme pri práci s slovníkom potrebovať, a mohli tak vytvárať meniť a mazať dátové záznamy.


Uloženie tabuľky

Pokiaľ chcete pokračovať ďalej, odporúčame uložiť všetky nastavenia použitím “Uloženie (Save)” alebo CTRL + S. V nasledujúcom dialógovom okne musíme urobiť dôležité rozhodnute, či chceme alebo nechceme aby sa tabuľka preniesla do iného systému SAP. Pokiaľ má byť určená k prenosu, musíte špecifikovať paket. Paket zväzuje objekty ABAP Workbench a definuje transportnú vrstvu. Transportná vrstva definuje či budú objekty priradené k transportným požiadavkom pre prenos do cieľového systému alebo zostanú v lokálnom systéme SAP.


TIP: Prenášať alebo neprenášať? Toto treba poriadne zvážiť. V praxi teda na viacúrovňovom systéme by ste si vyžiadali od správcu systému názov paketu, a následne ho zadali. Preto sa vytvárajú objekty pre test a vývoj, potom keď bude všetko odladené ich môžete použiť v produkčnom systéme. Ale v tomto prípade je to zbytočné. Zadaná tabuľka môže zostať v testovacom a vývojovom systéme.

Stačte tlačítko “lokálny objekt” tabuľku uložte ako lokálny objekt viac obrázok 2.4. Tabuľka bude automaticky priradená k paketu $TMP. Objekt paketu $TMP nebude nikdy prenesený a nepodlieha správou verzii.


Údržba poli a tabuľky


Karta Pole (Field)


Tu si nedefinujete jednotlivé polia tabuľky. U každého pola určite, či sa jedná o kľúčové pole, kľúčovú hodnotu, dátové pole. 


Pole (Field)

Pri výbere názvu pola berte ohľad na zmysluplné názvy. Pretože pole tabuľky sa vždy adresuje pomocou tabuľky (v forme: Názov tabuľky-Názov pola). Maximálne 16 znakov. 

Key (Kľúč)
Tu sa určuje či bude pole kľúčovým polom. Musí byť umiestené na začiatku a nesmie obsahovať medzery. Maximálne 16 znakov. 


Iniciálne hodnoty (Initial values)

Táto položka je užitočná, pokiaľ je pole v dátovom zozname prázdne (bez hodnoty). Pokiaľ sem nezadáte nič pole bude prázdne. Pole môžete samozrejme kedykoľvek naplniť hodnotou.

Dátový prvok (Data element)
Určuje názov dátového prvku alebo defaultný dátový prvok. Ukladá niektoré atribúty pola ako dĺžku, typ pola.. atď

Nabudúce: Dátové prvky a domény

Predchádzajúci diel seriálu | Ďalší diel seriálu 


Zdroj: TS FMG.sk

 

Loading Facebook Comments ...