ABAP pre začiatočníkov 1.diel


ABAP je programovací jazyk, ktorý vyvinula nemecká firma SAP, z dôvodu orientácie v svojich dialógových aplikáciach. Začalo to ako “Obyčajný procesor na formátovanie správ”.


ABAP je anglická/nemecká skratka z Advanced Business Application Programming / Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor. Skoro všetky väčšie spoločnosti musia ukladať veľmi veľké objemy dát, radovo niekoľkomiliónov záznamov denne. A to zo sebou prináša technické požiadavky hlavne na bezpečnosť a architektúru systému. Práve preto firma SAP ponuka balík aplikácií pre spoločnosti ktoré potrebujú spracovávať veľké objemy dat využitím informačných technológii.

Prehlad architektúry

Prostredie SAP sa dá charakterizovať niekoľkými spôsobmi. Behom seriálu sa budete stretávať s pojmom “prezentačný server”.

Technická architektúra

Viac vrstvové prostredie sa z pohľadu systému delí do troch vrstiev:

– prezentačná vrstva
– aplikačná vrstva
– databázová vrstva

Prezentačná vrstva:

Vstup a vystúp dat a komunikácia užívateľa pomocou dialógových obrazoviek sa uskutočňuje na prezentačnom servery. Prezentačný server tvori prezentačná vrstva systému SAP. Špeciálny programový balík pre grafické rozhranie sa nazýva SAP GUI, stara sa o komunikáciu medzi prezentačným a aplikačným serverom.

Aplikačná vrstva:

Dáta sú spracovane centrálne na databázovom servery. Aplikačný server komunikuje s klientom cez SAP GUI. Komunikácia s databázou prebieha prostredníctvom databázovej vrstvy. Pre Vás programátorov je rozhranie s databázou vždy to iste. Programy ktoré v tejto časti seriálu naprogramujeme tvoria vždy aplikačnú vrstvu.

Poznámka: Aplikačné servery môžu byt aj 2 alebo 3, zároveň sa môžu skladať aj s viacej fyzických počítačov. Ale na začiatok seriálu o ABAPe sa nebudeme týmto zaoberať.

Databázová vrstva:

Spoločná databáza používa na uloženie dát svoj databázový server. Databázový server môže byť umiestnený v jednom alebo v viacerých počítačoch.

Architektúra riadenia organizácie

–  systém pre test a vývoj
–  konsolidačný systém
–  produkčný systém

Základný princíp rozdelenia práce. Princíp rozdelenia platí aj pre viacúrovňové organizácie. V bežnej prevádzke sa stretnete s 2 alebo 3 systémovými úrovňami. A to závislosti na množstve a citlivosti dát, zabezpečenie ochrany dát. Medzi systémovými úrovňami je medzi vývojovým a produkčným prostredím umiestnená ešte jedna úroveň ktorá zabezpečuje kvalitu -> konsolidačný systém.

V reči hardvéru, rozhodujúci faktor je operačný systém, aplikačný server a objem dát. Na základe kľúčových faktov sa dá určiť ako rýchlo musia byť hotové výsledky, vzhľadom na obmedzené prostriedky hardvéru -> určujeme odhad veľkosti hardvérovej architektúry.

Systém pre test a vývoj

Systém pre testovanie a vývoj ukladá skúšobne dáta. Používa sa pre systémové nastavenia a testovanie. Systém uloží nastavenie a dáta pre daného zákazníka, ktoré sú prispôsobené zákazníkovi. Proces prípravy týchto nastavení sa nazýva customizing.

Systémy na testovanie a vývoj sú v princípe otvorene a nechránené. Obyčajne majú veľa užívateľov a rozsiahle oprávnenia. Týto užívatelia nastavujú a menia dáta a štruktúry. Tieto dáta obsahujú oblasť “pieskovisko” kde môžu užívatelia simulovať a testovať podnikové procesy. Keďže na testovanie je treba veľký počet užívateľov tak nie je možno zabezpečiť ochranu dat ako to je potrebne na produkčnom prostredí.

Konsolidačný systém

Objekty na testovanie sú prenášane do konsolidačného systému (ktorý zabezpečuje kvalitu). Na prístup k tejto vrstve sa kladu veľké bezpečnostne požiadavky, pretože tento systém sa väčšinou používa na akceptačné testy. Za týmto účelom sú potom dáta kopírované do produkčného systému pomocou transportu. Postupne sa tak výsledok vývoja presúva do produkčného prostredia. Ale len za predpokladu ze je všetko ok 🙂

Produkčný systém (prostredie)

Produkčné prostredie predstavuje riziko a preto má maximálnu ochranu. Nemôžeme napríklad meniť parametre systému. Zároveň platí ze na produkčnom prostredí nerobíme vývoj a nemôžeme meniť nastavenia customingu. Vyladené a otestované objekty sú do produkčného prostredia posielanie cez transporty. Cely priebeh importov je zaprotokolovaný.

Na budúce: Nezávislosť na platforme, aplikačné programy a behové prostriedky, pracovne procesy (workprocesy), štruktúra programov v jazyku ABAP, prihlasovanie a odhlasovanie, prehlad podnikových modulov, nástroj ABAP Workbench,

Predchádzajúci diel seriálu | Ďalší diel seriálu

zdroj: TS FMG.sk

 

Loading Facebook Comments ...