ABAP 8. diel – Ladenie programov

Keď sa Váš program rozrastie, a neviete si rady správnym obsahom – to znamená že strávite dlhú dobu hľadaním chýb v programe.

Ale to nemusíte existuje ladiaci nástroj ABAP debugger ktorý Vám uľahčí ladenie programu a odhalí veľký počet chýb.

Na začiatku sme predpokladali že zdrojový kód bude ľahký a prehľadný, ale na toto sa nedá spoľahnúť. Preto ABAP debugger pomôže s analýzou kódu, logikou kódu riadok po riadku napríklad z minulej kapitoly. S týmto nástrojom bude riešenie problémov oveľa jednoduchšie.

Spustenie nástroja ABAP debugger

Program ABAP debugger je možné spustiť dvoma spôsobmi. Pokiaľ chceme svoj program “Z_STRING_OPERATIONS” ladiť okamžite, tak ABAP debugger spustíme (shift+F5) (obrázok 6.1). Spustí sa obrazovka ABAP debugger, systém sa nastaví na prvý príkaz -> REPORT (vedľa neho bude šípka) viac obrázok 6.2.

Druhým spôsobom je spustiť ABAP debugger z nástroja a ABAP Workbench je použiť breakpointy, ktoré si môžete nastavovať dynamicky alebo staticky.

Pre statický breakpoint stačí napísať príkaz BREAK-POINT do zdrojového kódu. Dynamické breakpointy môžete nastavovať a riadiť a pritom nemusíte meniť zdrojový kód.

A čo je breakpoint? Možnosť prerušenia behu programu, pauza na riadku zdrojového kódu.


Výmaz breakpointu – (CTRL+Shift+F12)

obrázok 6.3 – nastavenie dynamického breakpointu
obrázok 6.4 – dynamický breakpoint v ABAP debugger
obrázok 6.5 – systém preruši beh programu a prepne ho do ladiaceho režimu

Práca s nástrojom ABAP debugger

ABAP Debugger má režimy a pohľady na tok programu (zdrojový kód) môžete ich kombinovať a prepínať.


Režím Pole (Fields)

Kontrola príkazov, z ABAP editora sa prepnete do ABAP debuggera a defaultne nastavenie je režim pole. Kde môžete príkazy spúšťať po jednom (STEO into) (F5).


Režim Tabuľka (Table)

Tento režim je vhodný a zmenu tabuľkových dát. Sledovanie tabuľkových dát docielite tak že dole napíšete názov pola pre príslušný názov tabuľky (ZMEMBER01) a stlačíte enter. Tým ABAP debugger otvorí tabuľkové data.


Režim Watchpoint ()

Režim Watchpoint je vhodný keď pracujete s veľkými objemami dát, rozdiel medzi breakpointom je že sleduje obsah pola. To znamená že v prípade watchpointu
system zastaví beh programu až keď obsah sledovaného pola nebude zhodovať s Vami preddefinovanými hodnotami.


Režim Breakpoint ()

Systém umožňuje riadenie až 30 breakpointov. Keď narazíte na breakpoint ktorý už nebudete potrebovať tak kliknete na ikonu STOP, čím ho odstránite.


Statické breakpointy

Akonáhle do zdrojového kódu umiestnite statický breakpoint, tak systém stopne beh zdrojového kódu a prepne Vás do ladiaceho režimu. To môže byť časom obťažujúce…

Na budúce: Úprava transparentných databázových tabuliek

zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...