Zabbix vytvárame web scenáre a spúšťače 1. diel

Vznik Zabbixu je typickým príbehom open source softwaru. Programátori v Litve neboli spokojní s ponukou nástrojov pre monitoring sieti, serverov a aplikácií.

Mali predstavu, ako by mohol takýto nástroj fungovať a tak nakódili a v roku 2001 vydali prvú verziu. Dnes je Zabbix k dispozícii vo verzii 2.4.x. V tomto článku vám prinášame krátke predstavenie toho, čo tento nástroj dokáže a zopár dôvodov, prečo je dobré zvážiť jeho nasadenie.

Na serveroch väčšinou bežia kritické aplikácie a procesy, ktorých výpadok spôsobuje spoločnostiam nie len komplikácie, ale najmä straty. Je dobré zvážiť nasadenie nástrojov ktoré, umožňujú minimalizovať poruchy stroja a poskytujú kľúčové informácie o tom, čo sa dialo pár minút a sekúnd, pred samotným výpadkom. Pozrime sa teda bližšie na Zabbix.

Ako Zabbix funguje?

Na sledovanom serveri je nainštalovaný Zabbix agent, ktorý sleduje metriky a posiela ich priamo Zabbix serveru, ten vykonáva monitoring. Takže aj v prípade keď je váš server nedostupný, vďaka Zabbixu presne vidíte, kedy k výpadku došlo a ako vyzeral. Ak na základe nastavených bezpečnostných politík nie je možné na server nainštalovať Zabbix agenta, je možné pre účely monitoringu použiť SNMP protokol, IPMI rozhranie alebo JMX rozhranie.

Čo všetko Zabbix dokáže?

Vie monitorovať:

– Sieťové prvky
– Servery
– Aplikácie

Zbiera základné kvalitatívne dáta o službách:

– Dostupnosť služby (uptime)
– Doba odozvy (response time)
– Chybovosť (failure rate)
– Upozorňuje na vzniknuté krízové situácie

Neustále monitoruje výkonnostné ukazovatele servera:

– Sieť
– Dashboard
– Packets bytes transfer
– Dropped packets
– Colisions
– CPU
– Load average
– CPU idle/usage
– Pamäť
– Free/used memoryevent_list
– Swap/pagefile utilization
– Diskový priestor
– Space free / used
– Read and write I/O
– Služby
– Process status
– Proces memory usage
– Service status
– Windows service status
– DNS resolution
– TCP connectivity
– Availability report
– TCP response time
– Logy
– Text log
– Windows eventlog
– System uptime
– System time
– User connected
– Pomáha predchádzať výpadkom
– Získate upozornenie pri prekročení nastavených kritických hodnôt
– Pomáha identifikovať zdroj problému
– Redukuje/eliminuje pátranie po chybe počas root cause analýzy
– Minimalizuje čas na identifikovanie problému

So Zabbixom jednoducho sledujete vyťaženie web servera počas dňa. Na grafe jasne vidieť, ktoré podprocesy a služby servera Apache zaberajú najviac výpočtového času a taktiež množstvo dotazov od klientov.

Môžete sledovať vyťaženia diskového pola a teda rýchlosť zápisu a čítania. Môžete sledovať databázy – množstvo dotazov, množstvo prijatých a odoslaných dát, dobu vykonania dotazu. So Zabbixom môžete sledovať aj akékoľvek vlastné parametre. Stačí vytvoriť skript, ktorý spúšťa Zabbix agent za účelom získania potrebných informácií.

Zabbix notifikácie

V Zabbixe môžete definovať automatické akcie, ktoré sa majú vykonať po určitom incidente, vďaka tomu viete predchádzať výpadkom. Po detekcii anomálie vie Zabbix spustiť automatické skripty, diagnostické skripty, reštartovať službu a zaslať notifikáciu. Záleží na konkrétnom nastavení a preferenciách používateľa.

Zabbix vás môže notifikovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo XMPP protokolu (jabber). Vďaka týmto notifikáciám získate upozornenie na prekročenie kritických hodnôt v reálnom čase, kdekoľvek ste. Samozrejme môžete nastaviť rôzne spôsoby notifikácií, v závislosti od dennej doby. Tento nástroj myslí aj na eskaláciu alebo opakované notifikácie v prípade, že nie je zaznamenaná žiadna zmena stavu.

zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...