Windows Vista a zmazaná ikona Koša

Vista a zmazaná ikona Koša
Možno sa vám niekedy stalo, že ste chceli vysypať Koš pomocou miestnej ponuky, ale miesto príkazu Vysypať koš ste omylom klikli na Odstrániť. Koš veselo z plochy zmizne a čo teraz? Poradíme Vám, ako Koš vrátiť späť.

  1. Kliknite pravým tlačítkom na plochu.
  2. V miestnej ponuke zvolte príkaz Prispôsobiť.
  3. V zobrazenom okne kliknite v ľavom stĺpci na príkaz Zmena ikony pracovnej plochy.
  4. Otvorí sa dialóg Nastavenie ikon na ploche, v ňom zaškrtnite voľbu Koš:

  5. Nastavenie potvrďte stlačením tlačítka OK a ikona Koša sa opäť objaví na ploche.

zdroj: Internet

Loading Facebook Comments ...