Tipy a triky pre Windows XP 9

Dnes vám prináćame ďalćiu sariu tipov a trikov pre Windows XP. Teraz sa dozviete ktora programi sa spúćťaju pri ćtarte Windows, ako previesť jednotku sa súborový systam NTFS a ako odinćtalovať program Windows Messenger.

Ktera programy se spoućtžjí pWi startu Windows?

Odkazy na vćechny programy, ktera se spoućtžjí spolu s operačním
systamem Windows, se nacházejí v určitých klíčích systamovaho registru.
Jeho editací je taka možna nastavení tžchto programů zmžnit.
Jestliže
vćak máte z „tWinácta komnaty Windows“, jak se taka registrům Wíká,
oprávnžný respekt, můžete nastavení provast jednoduććím způsobem
prostWednictvím Nástroje pro konfiguraci systamu.

 1. Klepnžte na tlačítko Start, vyberte Spustit a zadejte pWíkaz msconfig.
 2. PWejdžte na kartu Po spućtžní. Zde naleznete seznam programů, k jejichž spućtžní dochází spolu s operačním systamem Windows.
 3. Zrućením zatržení u názvu programu jeho spućtžní zakážete.
 4. Provedena zmžny uložte klepnutím na tlačítko OK. Provedena zmžny se projeví po restartu systamu.

Jak pWevast jednotku na souborový systam NTFS

Máte pevný disk naformátován systamem souborů FAT a chtžli byste
radžji používat bezpečnžjćí souborový systam NTFS (NT File System)?
?ádný problam, použijte nástroj convert:

 1. Zálohujte vćechny důležita soubory z jednotky, kterou chcete
  pWevast. I když by žádna nebezpečí nemžlo hrozit, človžk nikdy neví …
 2. Spusťte PWíkazový Wádek (Start | Spustit | pWíkaz cmd).
 3. Zadejte pWíkaz convert [označení jednotky]: s pWepínačem /fs:ntfs.
  Chcete-li tedy pWevast jednotku D: použijte convert D: /fs:ntfs.
 4. Pokračujte dle instrukcí na obrazovce.

Nezapomeşte, že systamy Windows, ktera nejsou postaveny na jádWe NT
(Windows 9x/ME), neumžjí se systamem NTFS pracovat. Jednotky
používající souborový systam NTFS se vám ze zmişovaných systamů budou
jevit jako nepWístupna a ve složce Tento počítač se vůbec nezobrazí.
Zpžtný
pWevod jednotky NTFS na FAT není standardními prostWedky možný – budete
muset jednotku buď naformátovat, nebo k pWevodu použít program jinaho
výrobce.

Jak odinstalovat program Windows Messenger

Taka už vám vadí Windows Messenger, chabá náhražka programu ICQ,
který se pWi každa lepćí pWíležitosti spoućtí a zobrazuje hláćení v
Oznamovací oblasti? Rádi byste se jej nadobro zbavili? Zkuste tento
jednoduchý postup …

 1. Klepnžte na tlačítko Start a vyberte položku Spustit.
 2. Zadejte pWíkaz
  RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%INFmsmsgs.inf,BLC.Remove
  a stisknžte klávesu Enter.
 3. Dojde k automatickamu odinstalování programu Windows Messenger. Zmžny se projeví po restartu Windows.
Loading Facebook Comments ...