Tipy a triky pre Windows XP 8

Dnes si ukážeme ďalćie zaujímava triky pre Windows XP, konkratne sa budeme zameriavať na automatickú synchronizáciu času, ako podrobnejćie nastavovať zdieľanie a zabezpečovanie priečinkov, ako získať viac voľnaho miesta na disku.

Jak nastavit automatickou synchronizaci času


Windows XP nabízejí standardnž funkci, pomocí níž je možna
nastavit synchronizaci času počítače s nžkterým z nžkolika časových
serverů (tzv. timeserverů) na internetu. Jednoduchým nastavením tak
můžete na vaćem počítač zabezpečit vždy aktuální čas.

Poznámka: V pWípadž, že je počítač pWipojen do sítž, probíhá synchronizace automaticky s vaćím serverem.

 1. PWihlaste se do systamu jako Správce počítače (Administrator).
 2. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Datum a čas a pWejdžte na záložku Čas v Internetu.
 3. Aktivujte položku Automaticky synchronizovat s časovým serverem v Internetu a z nabídky Server vyberte (nebo vepićte) adresu serveru, s nímž chcete synchronizaci provádžt.
 4. K synchronizaci ve výchozím nastavení Windows dochází každých
  7 dní. Pokud je počítač pWipojen k internetu a synchronizaci chcete
  provast ihned, stisknžte tlačítko Aktualizovat.

 

Jak zapnout podrobnžjćí nastavení sdílení a zabezpečení složek


Windows XP Professional ve výchozím nastavení nabízí jednoducha
možnosti nastavení sdílení souborů. Toto „pWímočara“ nastavení je
vhodna maximálnž pro začátečníky, pokročilým uživatelům pWinese jen
pouhá omezení … Naćtžstí je možna jednoduće aktivovat stara známa
prostWedí z Windows 2000.

 1. V libovolna složce otevWete nabídku Nástroje a vyberte Možnosti složky.
 2. PWejdžte na kartu Zobrazení a v seznamu UpWesnit nastavení zrućte zatržení u položky Použít zjednodućena sdílení souborů.

 

Jak získat více volnaho místa na disku


Dochází vám volna místo na disku, avćak uložena soubory byste
mazali jen neradi? Zkuste se nepotWebných souborů zbavit pomocí
nástroje Vyčićtžní disku.

 1. Na libovolnou jednotku pevnaho disku klepnžte pravým tlačítkem myći a zvolte Vlastnosti.
 2. PWejdžte na kartu Obecna a stisknžte tlačítko Vyčićtžní disku. Chvíli vyčkejte na načtení hlavního okna programu.
 3. Na záložce Vyčićtžní disku v seznamu označte typy souborů, ktera se mají odstranit. Zatržením jakakoliv položky nenarućíte stabilitu Windows.
 4. PWejdžte na kartu Dalćí možnosti. Zde je možna klepnutím na tlačítko Vyčistit odstranit Nainstalovana programy nebo Součásti systamu Windows.
 5. Klepnutím na tlačítko Vyčistit v sekci Obnovení systamu se
  objeví okno s žádostí o potvrzení, zda se mají vymazat stara body
  obnovení (pomocí bodů obnovení je možna v pWípadž problamů se
  stabilitou Windows uvast systam do stavu, v jakam se nacházel pWi
  vytvoWení danaho bodu obnovení). Stisknutím tlačítka Ano dojde
  k vymazání vćech bodů obnovení, vyjma toho naposledy vytvoWenaho.
  Pozbudete tím sice možnost vrátit počítač do nžkolika pWedećlých stavů;
  pokud vćak vezmeme v úvahu, že jeden bod obnovení zabírá od 30 do 100
  MB místa, může tímto způsobem získat i půl gigabajtu volnaho místa na
  každa jednotce.
Loading Facebook Comments ...