Ťahák príkazov terminálu pre Linux

Pri svojom surfovaní po internete som narazil na šikovnú pomôcku. Ide o akýsi “ťahák” s hlavnými príkazy, potrebnými pre prácu s terminálom v Linux. Tento ťahák obsahuje všetky užitočné a dôležité príkazy, ktoré sa používajú pri každodennej práci s terminálom a zjednodušuje chápanie toho, čo tieto príkazy robia a kedy je vhodné ich použiť. Vytlačte si tento ťahák, majte ho vždy na stole vedľa počítača, alebo ho jednoducho noste vo svojich mobilných zariadeniach.

Navigácia:
pwd – výpis pracovného adresára
ls -la – zobrazenie obsahu adresára
cd – zmena adresára
cp -avr – kopírovanie priečinka / súboru
mv – presun adresára / súboru
mkdir <názov adresára> – vytvorenie adresára
touch <názov súboru> – vytvorenie / aktualizácia súboru
rm -rf <názov adresára / súboru> – zmazanie adresára / súboru

Prehliadanie:
cat – zobrazí obsah súboru
more – zobrazí obsah súboru (celý naraz)
less – zobrazí obsah súboru (celý naraz s možnosťou scrolovanie)
nano – vytvorenie a otvorenie / otvorenie súboru pre editáciu v textovom editore Nano
vi – vytvorenie a otvorenie / otvorenie súboru pre editáciu v textovom editore Vi
head – zobrazí prvých 10 riadkov vybraného súboru
tail – zobrazuje posledných 10 riadkov vybraného súboru
tail -f – zobrazuje posledných 10 riadkov súboru a zároveň zmenia súbor (zvyčajne súbor protokolu)
watch <príkaz> – sleduje výstup príkazu (defaultne je nastavené obnovenie každé 2 sekundy)

Oprávnenie súborov:
r w x (vlastník) r w x (skupina) r w x (ostatné)
r (čítanie) – Umožňuje užívateľovi zobraziť súbor – číselná hodnota = 4
w (zápis) – Umožňuje užívateľovi editovať súbor – číselná hodnota = 2
x (spustenie) – Umožňuje užívateľovi spustiť daný súbor – číselná hodnota = 1
chmod 777 – Vlastník, skupina aj ostatní používatelia môžu čítať, zapisovať a spustiť daný súbor.
chmod 700 – Vlastník môže čítať, zapisovať a spustiť daný súbor. Skupina a ostatní užívatelia nemajú žiadne práva
chmod 666 – Všetci používatelia môžu čítať a zapisovať do daného súboru.
chmod 644 – Vlastník môže čítať a zapisovať do súboru. Skupina a ostatní môžu len čítať daný súbor.

Oprávnenie zložiek:
r w x (vlastník) r w x (skupina) r w x (ostatné)
r (čítanie) – Umožňuje užívateľovi zobraziť zložku – číselná hodnota = 4
w (zápis) – Umožňuje užívateľovi editovať zložku – číselná hodnota = 2
x (spustenie) – Umožňuje užívateľovi spustiť danú zložku – číselná hodnota = 1
chmod 777 – Vlastník, skupina aj ostatní používatelia môžu čítať, zapisovať a spúšťať súbory v priečinku, vytvárať súbory v priečinku, mazať a meniť súbory vo zložke.
chmod 755 – Vlastník môže čítať, zapisovať a spúšťať súbory v priečinku, vytvárať súbory v priečinku, mazať a meniť súbory v priečinku. Skupina a ostatní používatelia môžu len meniť adresár a zoznam súborov.
chmod 700 – Vlastník môže čítať, zapisovať a spúšťať súbory v priečinku, vytvárať súbory v priečinku, mazať a meniť súbory v priečinku. Skupina a ostatní používatelia nemajú žiadne oprávnenie.

Správa užívateľov:
adduser – vytvorí nového používateľa
deluser – zmaže užívateľa, jeho domovský adresár zostane
deluser -remove-home – zmaže užívateľa aj s jeho domovským adresárom
addgroup <nový názov skupiny> – vytvorí novú skupinu
delgroup <názov existujúcej skupiny> – zmaže skupinu
passwd – zmení heslo
who – zobrazí zoznam prihlásených užívateľov
useradd -g <názov skupiny> – pridá užívateľa do skupiny, bude to primárna skupina pre užívateľov
useradd -G <názov skupiny> – pridá užívateľa do skupiny, bude to druhotná skupina pre užívateľov
UserMode -g <názov skupiny> – zmení užívateľovu primárny skupinu
UserMode -a -G <názov skupiny> – zmení užívateľovu druhotnú skupinu
chown <názov skupiny> – zmení vlastníka súborov
chgrp <názov skupiny> – zmení skupinu vlastníkov súborov

Systém:
hostname – zobrazí názov hostiteľa v systéme Linux Mint
uptime – zobrazí, ako dlho systém beží
echo $SHELL – zobrazí, aký Shell je aktuálne používaný v Linux Mint (predvolená je bash)
man <príkaz> – zobrazí manuál o zadanom príkaze
ps – zoznam všetkých bežiacich procesov v systéme
top – aktuálne informácie o systéme Linux, uptime, počet užívateľov, zaťaženie systému, počet bežiacich úloh a využitia systémových prostriedkov
kill -9 -zabije proces s daným id
killall proc – zabije všetky procesy s názvom proc *
UNAM -a – zobrazí názov, verziu jadra, typ stroja, sieťový uzol, názov hostiteľa, typ procesora, verziu OS a ďalšie podrobnosti o architektúre systému
lsb_release -a – LSB verzie, ID distribúcia, popis distribúcie, číslo verzie a Codename distribúcie
df -h – zobrazenie systému súborov a využitie miesta na disku
free -m – zobraziť veľkosť voľnej a používané pamäte systému
lspci – zoznam všetkých PCI zberníc a zariadení k nim pripojených
lsusb – zoznam všetkých USB zberníc a zariadení k nim pripojených
lshal – zoznam všetkých zařízeníl HAL (Hardware Abstraction Layer) a ním pripojeného hardvéru
lshw -zoznam hardvéru v systéme, vrátane informácií o výrobcovi, type zariadenia a spôsobu jeho pripojenia

Sieť:
ping <webová stránka / ip adresa> – otestovanie konektivity alebo odpoveď z konkrétnej IP adresy alebo webové stránky
traceroute <webová stránka / ip adresa> – sledovanie sieťovej cesty na webovú stránku alebo IP adresu
ifconfig – zobrazí zoznam všetkých sieťových rozhraní
ifconfig up – zapne danej rozhrania
ifconfig down – vypne danej rozhrania
iwconfig – zobrazí zoznam všetkých bezdrôtových sieťových rozhraní
ssh <uzívateské meno> @ – prihlásiť daného užívateľa k sieťovému hostiteľovi

Inštalácia:
apt-get install <názov balíčka> – inštalácia konkrétne aplikácie / balíčka
apt-get remove <názov balíčka> – odinštalovanie konkrétne aplikácie / balíčka
apt-get update – aktualizácia databázy balíčkov Linux Mint
apt-get upgrade – upgrade balíčkov Linux Mint
apt-get -f install – riešenie problémov s rozbitými balíčky
apt-get autoremove – automaticky odstráni zastarané balíčky

Inštalácia zo zdroja:
./configure
make
make install

Hľadanie:
locate <názov súboru> – vyhľadá v systéme súbor podľa zadaného názvu
grep <názov súboru> – vyhľadá v systéme súbor podľa konkrétneho vzoru
Linux command | grep – prehľadá výstup príkazu podľa zadaného vzoru
whereis <príkaz> – zobrazí umiestnenie príkazu pre spustiteľný súbor
which <príkaz> – zobrazí spustiteľný súbor, ktorý bude spustený ako predvolený pre vykonanie príkazu

Archivácia:
tar -czvf <názov archívu> .tar.gz <súbor 1> <súbor 2> … <súbor n> – vytvorí .tar.gz archív kompresiou daných súborov
tar -xzvf <názov archívu> .tar.gz – extrahuje súbory z archívu .tar.gz
tar -cf <názov archívu> .tar <súbor 1> <súbor 2> … <súbor n> – vytvoriť .tar archív kompresiou daných súborov
tar -xf <názov archívu> .tar – extrahuje súbory z archívu .tar
gzip <názov súboru> – komprimuje súbor a vytvorí archív gzip názvom <názov archívu> .gz
gzip -d <názov súboru> .gz – extrahuje súbory z archívu gzip

Vypínanie:
poweroff – vypnutie systému
reboot – reštart systému
echo b> / proc / sysrq-trigger – tvrdý reštart systému

Loading Facebook Comments ...