Skôr než začnete podnikať

Skôr než začnete podnikaťČo všetko je potrebné zvážiť, než začneme podnikať + 3 všeobecné kroky pri začatí podnikania.

Skoro každý z nás aspoň raz v živote stojí pred rozhodnutím, ako ďalej v profesijnom živote. Popri tých, ktorým sa podarí nájsť nejakú formu zamestnania u zamestnávateľa, stúpa dnes počet ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú alebo sú nútení súkromne podnikať (vďaka schwarz-systému – systém, ktorý umožňuje firmám nútiť záujemcov o prácu, aby pracovali ako podnikatelia – partneri). Čo však predchádza onomu okamihu prvej tržby?

Než sa do podnikania pustíme, je treba všetko premyslieť pokiaľ možno do posledného detailu, aby pravdepodobnosť problémov, sklamanie a bankrotu bola čo najmenšia:

Odpovedzme si na otázku, akú máme šancu uspieť s konkurenciou (či už miestnej alebo vzdialenejšej)? Za tým účelom je vhodné navštíviť budúci konkurentmi (pokiaľ to nie je nutné, Nehovorme im, že sa im chystáme konkurovať). Využime pritom aj ich webových stránok, na ktorých je niekedy možné nájsť aj cenníky, fotografie a pod, vďaka čoho nám môže odpadnúť nutnosť osobnej návštevy.
Vyberme si už dopredu prípadné dodávateľa. Postupom času ich môžeme vždy zmeniť.
U nového výrobku alebo služby máme možnosť z 3 typov tvorby cien: skipping (začneme na cenné vyšší, ktorú potom budeme znižovať – ​​nie je vhodné u výrobkov s krátkou dobou upotrebiteľnosti), princíp prenikaním (začíname na cenné nižšiu, ktorú môžeme zdvihnúť – náklady sa nám vráti vďaka masovému predaju – počítame, že zo začiatku budú naše zisky nižšie). Môžeme si tiež stanoviť cenu, ktorú má u podobných výrobkov konkurencie.

Vyberme si predbežne firmu, ktorá nám povedie účtovníctvo (využime referencií na internete alebo priateľov). Majme na pamäti, že najlacnejšie nemusí byť najlepší. Vyberieme Ak si nekvalitné účtovnú firmu, vďaka ktorej nám úrady udelí pokutu za nedostatky, minieme oveľa viac peňazí, než sme ušetrili za to, že sme vybrali lacnú. Za správnosť účtovníctva ručí podnikateľ, ktorý si potom penalizáciu musí na účtovné firme vymáhať (ak má nám táto firma z čoho tieto peniaze nahradiť). Nespoliehajte teda na to, že účtovná firma ručí za svoju vykonanú prácu. Môžeme si tiež viesť účtovníctvo sami, v tom prípade sa to musíme naozaj dobre naučiť (najlepšie prostredníctvom kurzu vedeného akreditovaným účtovným, je možnosť aj internetového kurzu alebo literatúry) a samozrejme sledovať aj zmeny zákonov, ktoré v tejto oblasti nastanú. K účtovníctva patrí pochopiteľne aj doklady, ktoré budeme používať, preto je dobré sa s nimi tiež zoznámiť.
Vyberme optimálne a dostupnú formu podnikania (živnosť, spoločnosť a pod)

Tí, ktorí sú nútení podnikať a spolupracovať shwarzsystémem majú určitú výhodu, lebo u subjektu, s ktorým spolupracujú už väčšinou dané určité postupy i používané doklady. U ostatných platí, že čím menej sa podcenia príprava, tým väčšia je pravdepodobnosť úspechu.

Začatie podnikania

má u každej formy určité odlišnosti. Vždy však prebieha v troch krokoch a to:

– vybavenie základného dokladu tj Živnostenského listu
– koncesie, uzavretie spoločenskej zmluvy ai
– prihlásenie sa ako podnikateľ na príslušnej správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovni
– prihlásenie sa na finančnom úrade

 

zdroj: http://www.radirna.cz/penize/nez-zacnete-podnikat.html

 

Loading Facebook Comments ...