Prvá pomoc pre Microsoft Windows XP

Určite sa to už stalo každamu z vás. Používali ste operačný systam Microsoft Windows XP, robili si svoju prácu, inćtalovali nova programy,
poprípade hrali svoju obľúbenú hru. Postupom času ale zistíte, že systam odmieta naćtartovať aj na niekoľký pokus. Ak sa vám to stalo a
vy ste hneď strmhlavo preinćtalovali systam, spravili ste chybu, pretože tento čas ste mohli aj ućetriť.Zatiaľ najnovćia verzia operačnaho systamu Microsoft Windows v sebe
totiž obsahuje niekoľko ochranných funkcii. Tieto práve v prípade pádu
systamu môžete využiť a opraviť ho bez nutnosti novej inćtalácie. V
tomto článku si jednotliva funkcie ukážeme, popíćeme kedy a ako je ich
možna použiť. Vysvetľovať budeme na slovenskej edícii tohto operačnaho
systamu.

Posledná známa funkčná konfigurácia

Microsoft Windows XP poskytuje možnosť v prípade havárie systamu vrátiť
sa k poslednej funkčnej konfigurácii. Nastavenia uložena v registri,
konkratne v kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE –> System –> CurrentControlSet,
sú automaticky dva krát zálohovana. Pomocou spomínanej funkcie, môžete
obnoviť práve konfiguráciu v registri zo zálohy. Pritom platí niekoľko
pravidiel. Windows zálohuje konfiguráciu vždy, keď sa systamu podarí
naćtartovať a prihlásiť. To znamená, že pomocou funkcie môžete vyriećiť
väčćinu problamov, kedy systam odmietne naćtartovať. Ak napríklad
nainćtalujete nevhodný ovládač, poprípade odstránite potrebný ovládač,
či hardvar v správcovi zariadení, príde vám táto funkcia vhod. Avćak ak
sa problam vyskytne počas behu systamu a vy ste systam niekoľko krát
naćtartovali (už s problamom), nepodarí sa vám vrátiť ho do bezchybnaho
stavu. Záloha bola totiž prepísaná už poćkodenou konfiguráciou.

Na obnovenie poslednej funkčnej konfigurácii musíte pri ćtarte
Microsoft Windows, hneď po výpisoch BIOS-u, stlačiť a podržať klávesu F8. Po zobrazení ćtartovacej ponuky zvoľte položku Posledná známa funkčná konfigurácia a potvrďte. Teraz by sa mal systam naćtartovať do stavu ako bol pred výskytom problamu.

Stav núdze

Ďalćia možnosť, ktorú systam Microsoft Windows XP ponúka je
naćtartovanie do stavu núdze. V tomto prípade systam naćtartuje len s
najzákladnejćími a najjednoduchćími ovládačmi a tak sa dá predísť
problamom, ktora vznikajú pri ćtartovaní bežným spôsobom. Po
naćtartovaní do stavu núdze, môžete zakázať používanie problematickaho
hardvaru v správcovi zariadení, poprípade nainćtalovať inú verziu
problematickaho ovládača. Systam Windows XP používa technológiu
Plug&Play, ktorá sama zisťuje nový hardvar a inćtaluje k nemu
ovládače. Z tohto dôvodu nemá žiaden význam odoberanie ovládača, ktorý
robí problamy, pretože pri ćtarte ho Windows znova nainćtaluje. Pri
zakazovaní hardvaru buďte opatrní. Ak totiž zakážete používanie pre
systam nevihnutnaho zariadenia (napríklad bootovací disk), vzniknú
ďalćie problamy a systam nenaćtartuje.

Na spustenie stavu núdze postupujte ako v predoćlej časti. Znova pomocou klávesy F8 spusťte ćtartovaciu ponuku a vyberte položku Stav núdze. Po prihlásení sa zobrazí oznamovacie okno a vy máte na výber spustenie stavu núdze, alebo obnovu systamu, pomocou funkcie Obnovenie systamu. Po opravách, ktora vykonáte rećtartujte počítač a naćtartujte systam bežným spôsobom.

Obnovenie systamu

Windows XP obsahuje funkciu, pomocou ktorej si môžete zálohovať
aktuálny stav systamu a v prípade núdze sa vrátiť späť k danamu stavu
zo zálohy. Funkciu nájdete v menu Ltart –> Programy –> Príslućenstvo –> Systamova programy –> Obnovenie systamu.
V programe obnovenia systamu teraz zvoľte možnosť Vytvoriť bod obnovenia a kliknite na tlačidlo Ďalej. Teraz môžete zadať stručný popis k danamu bodu obnovenia a dokončenie tvorby vykonáte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť.
Po vytvorení bodu obnovenia sa môžete kedykoľvek vrátiť k stavu
systamu, ktorý zodpovedal stavu pri tvorbe bodu obnovenia. Nový bod
obnovenia si môžete vytvoriť napríklad pred inćtaláciou novaho
ovládača, poprípade novaho, či problematickaho softvaru, alebo pred
väčćou zmenou v nastaveniach systamu, či zásahom do registra Windows.

V prípade nestability, či páde systamu sa môžete vrátiť k pôvodnamu
stavu tak, že znova spustíte program obnovenia systamu a vyberiete
položku Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu.
Týmto zásahom sa vrátite k nastaveniam systamu zo zálohy. Pozor, na
použitie funkcie obnovenia systamu, musíte naćtartovať aspoş do
núdzovaho režimu.

Konzola na zotavenie

Posledná funkcia sa spúćťa priamo z inćtalačnaho CD. Ide o konzolu,
ktorá obsahuje 30 príkazov a nedajú sa z nej spúćťať ďalćie programy.
Aj napriek jej obmedzeniam vám môže poslúžiť na obnovu bootovacieho
sektora diskov, MBR, zakázanie a povolenie niektorých služieb,
poprípade na obnovenie systamovaho registra a súborov zo zálohy.

Ak by ste mali problamy s bootovaním systamu, skúste použiť príkaz fixboot, poprípade fixmbr, ktora riećia poćkodenie údajov v bootovaciom sektore. Na opravu súboru boot.ini použite príkaz bootcfg.
V tomto súbore je uložená ćtartovacia ponuka, v ktorej si volíte, aký
operačný systam sa má spustiť. Na zobrazenie zoznamu služieb, ktora sú
v systame povolena a zakázana, môžete použiť príkaz listsvc. Na
zakázanie služby zo zoznamu použite príkaz disable a to vo formáte disable názov_služby. Zakázanú službu môžete znova povoliť príkazom enable, ktorý sa používa obdobne ako príkaz pre zakázanie služby. Informácie o ďalćích príkazoch konzoly získate pomocou príkazu help.

Na spustenie konzoly pre zotavenie nabootujte z inćtalačnaho CD Windows XP a po zobrazení textovej ponuky stlačte klávesu R, ktorá zodpovedá voľbe Opraviť.
Konzola pre zotavenie sa dá tiež nainćtalovať na disk a následne sa
zobrazí ako možnosť v ćtartovacej ponuke pri výbere operačnaho systamu.
Inćtaláciu spustíte tak, že si otvoríte voľbu Ltart –> Spustiť a zadáte príkaz:

D:i386winnt32.exe /cmdcons

kde prva písmeno D
označuje CD-ROM jednotku, v ktorej máte vložena inćtalačna CD Microsoft
Windows XP. Po zadaní príkazu sa riaďte pokynmi na obrazovke a
dokončite inćtaláciu konzoly.

Pomocou spomenutých funkcii sa môžete v prípade havárie operačnaho
systamu pokúsiť znova obnoviť jeho funkčnosť a tak sa vyhnúť zdĺhavej a
nudnej reinćtalácii systamu, dát a potrebných aplikácií. Vyććie
popisovana funkcie dokážu systam bezpečne opraviť.

Loading Facebook Comments ...