Pri reklamácii notebooku HP ma firma podvádza

Pri reklamácii notebooku HP ma firma podvádzaNa prelome júla a augusta som si kúpil u predajcu Athenas Consulting notebook HP Dv6319ea. Keď som niečo vyše mesiaca po kúpe použil výstup na sluchátka (postupoval som podľa návodu) tak nešli a prestali ísť aj reproduktory. Nakoľko to bol nový notebook, dal som túto vadu reklamovať predajcovi. Postupoval som podľa jeho inštrukcií a notebook som mu zaslal dňa 3. 11. 2007.Predajca mi napísal mail, že on túto reklamáciu neuznáva, nakoľko nefunkčnosť reproduktorov bola vraj spôsobená neodbornou manipuláciou. Predajca mi reklamáciu neuznal a zaslal notebook do servisného strediska HP.

S predajcom som sa snažil komunikovať o priebehu reklamácie no jeho odpoveď vždy bola, že z HP sa ešte nevyjadrili.

Ked že študujem a pracujem v oblasti informatiky a účtovníctva, notebook je neoddeliteľnou súčasťou môjho štúdia a využívam ho tiež na prácu. Preto som sa s predávajúcim snažil dohodnúť, nech mi do tej doby, než sa ukončí reklamačné konanie, zapožičia aspoň iný notebook. Predajca mi vyhovel, aj keď až po značnej dobe, zaslal mi notebook, ktorý ale nebol porovnateľný s tým, ktorý som u neho zakúpil pôvodne.

Na 30. deň od podania reklamácie (respektíve odkedy mi predajca potvrdil, že notebook majú v HP) som sa informoval ako pokračuje reklamácia, odpoveď bola stále rovnaká, že nevie. Bral som do úvahy, že sa snažil a poslal mi aj náhradný notebook, tak som mu dal čas a ešte som čakal tri týždne. Nakoľko mi ani dovtedy neprišlo vyrozumenie o vyriešení reklamácie, ani notebook ani žiadny návrh na ďalšie riešenie, rozhodol som sa, že požiadam o odstúpenie od zmluvy.

Túto žiadosť som poslal 21. 12. 2007 na adresu, kde má predajca nahlásenú prevádzku (podľa obchodného registra) Athenas Consulting, Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica.

Zásielka sa mi vrátila, dôvodom bol neznámy adresát. Tak som ju znova zaslal dňa 28. 12. 2007 na tú istú adresu, ako som zasielal notebook (keďže ten mu na reklamáciu prišiel), t. j. Hromada Jozef, Ševčenkova 2, 851 01 Bratislava.

Do dňa 17. 01. 2008 sa mi nedostalo žiadnej odpovede, tak som predajcovi zavolal. Na jeho požiadanie som mu zaslal Žiadosť o odstúpenie od zmluvy mailom, nakoľko mi tvrdil, že on žiadny list nedostal, a že ak chcem odstúpiť od zmluvy, teda žiadam o vrátenie peňazí, musím vrátiť náhradný notebook.(Nespomenul, že by moju žiadosť neakceptoval, práve naopak)
Postupoval som teda podľa jeho inštrukcií a notebook mu zaslal kuriérskou službou.

List, ktorý som zaslal 28.12.2007 sa mi vrátil s odôvodnením, že adresát si ho v stanovenej dobe neprevzal (list by mu bol doručený). Zaslaný notebook (na rovnakú adresu) si však od kuriera prevzal.
17. 01. 2008 som mu večer znova zavolal, a to už mi tvrdil, že nemám nárok na odstúpenie od zmluvy, lebo notebook som kúpil pre niekoľkými mesiacmi, a že on reklamáciu zamietol. V tejto chvíli už mal predajca vrátený náhradný notebook u seba.
19. 01. 2008 som volal na SOI a tam mi poradili, aby som mu zaslal posledný pokus o zmier, ak predajca neustúpi, tak sa mám listom obrátiť priamo na SOI a potom sa to bude musieť riešiť už len súdnou cestou.

Predajcu som oboznámil s tým, ako budem postupovať. Reagoval odmietavo a tvrdil mi, že nie som v právnej výhode a že by som súd určite prehral. Tak som ho požiadal (ak teda on postupoval podľa zákona (reklamáciu môže zamietnuť len na základe vyjadrenia odborného znalca alebo akreditovaného servisu)) aby mi zaslal správu, na základe ktorej moju reklamáciu zamietol (nakoľko mám neoficiálne z HP potvrdené že to može byť vadou notebooku).
Vyzval som ho k tomu dňa 23. 01. 2008. Do dnešného dňa, tj. 7.2.2008, sa mi nedostalo ani listu (odôvodnenie reklamácie) a ani žiadnej inej odpovede.

A dodnes nemám ani notebook ani vrátené peniaze. Žiaľ, je to už príliš dlho po lehote, ktorú zákon určuje ako dĺžku priebehu reklamácie, preto aj keby predajca teraz stanovisko z autorizovaného servisu mal, trval by som na odstúpení od zmluvy.

Dovoľujem si Vás týmto požiadať o pomoc v spore s firmou Athenas Consulting so sídlom Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica, aby som zistil, či postupovala v súlade so zákonom.

Žiadam o preverenie postupu pri zamietnutí predajcu vrátiť mi peniaze na základe odstúpenia od zmluvy, nakoľko priebeh mojej reklamácie trval (a dodnes trvá) viac než 30 dní.

V najlepšom prípade žiadam o odstúpenie od zmluvy, aby som sa dostal k svojim peniazom, alebo aspoň funkčnému notebooku, za ktorý som zaplatil nemalú čiastku.


Tomáš Močarník
Vyjadrenie spoločnosti


Vyjadrenie spoločnosti:

“Tvrdenia zakaznika nie su pravdive, mame pisomnu objednavku zakaznika, kde objednal notebook DV6309. Kedze boli vypredane, bol zakaznikovi zaslany notebook vyssej rady, drahsi, DV6319, co bolo z nasej strany vyjdenie v ustrety zakaznikovi.

Ked zakaznik reklamoval notebook, reklamaciu sme zamietli, nakolko sme mali podozrenie, vzhladom k tomu, ze problem bol sposobeny mechanickym poskodenim, ze si ho privodil zakaznik, nakoniec keby sa jednalo o vyrobnu vadu, nebol by notebook reklamoval az po tolkych mesiacoch. (nie je totiz pravda, ze zavadu reklamoval po msesiaci, ako tvrdi, pretoze notebook dostal uz 27.7.2007, takze ho uzival vyse 3 mesiace).

Notebook sme hned zaslali dodavatelovi, aby bol vyreklamovany, alebo aby HP dalo stanovisko o neopravnenej reklamácii. Kedze to HP nestihlo do 30 dni, zase sme vysli v ustrety zakaznikovi, a dali sme mu notebook DV6309, aky mal povodne objednany. Tento notebook do dnesnej doby nevratil.


(stanovisko za spoločnosť Athenas Consulting s. r. o. sme dostali nepodpísané)


O vyjadrenie k sťažnosti sme požiadali
spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

“Spoločnosť Athenas Consulting nie je v nijakom vzťahu s našou spoločnosťou a jej aktivity vnímame ako aktivity poškodzujúce dobré meno značky HP a inak v rozpore so zákonom. Naša spoločnosť vyvinula veľké úsilie na to, aby prinútila spoločnosť Athenas Consulting k úprave svojich praktík.

V rámci toho sa naša spoločnosť už viac ako tri roky snaží dosiahnuť nápravu upozorňovaním rôznych zodpovedných inštitúcií (napr.: SOI – Inšpektorát pre bratislavský kraj, Obchodný register, odbor živnostenského podnikania ObÚ Bratislava).

Bohužiaľ, metódy a obchodný plán spoločnosti Athenas Consulting plne počíta s tým, že seriózni predajcovia a iní účastníci trhu budú proti jej praktikám konať. Naše uvedené právne kroky boli neúspešné preto, že Athenas Consulting dôkladne zneužíva nedostatky vo vynútiteľnosti práva, s ktorými naša spoločnosť ako celok ešte stále bojuje.

Pripomíname čitateľom, že je skutočnosťou, že existuje veľké množstvo výrobkov, ktoré z rôznych príčin nespĺňajú predpoklady na to, aby ohľadom nich mohol výrobca poskytnúť plnú záruku. To platí aj v prípadoch, kedy takéto výrobky sú, minimálne napohľad, nové.

Môže ísť o výrobky napr. dotknuté poistnou udalosťou, zastarané z dôvodu nerealizovanej dodávky a pod. Existujú obchodníci, ktorí takéto druhotriedne výrobky nakupujú a distribuujú prostredníctvom obchodných kanálov, ktoré nie sú nijako spojené s pôvodným výrobcom.

Toto je legitímne, pretože nemožno zabrániť tomu, aby sa druhotriedny tovar predával, ak je primerane označený ako taký, pretože pre určitú skupinu ľudí je druhotriednosť tovaru, ktorá je spojená s príslušným znížením ceny, prijateľná.

Problém nastane vtedy, keď v dôsledku nedostatočnej vynútiteľnosti ochrany spotrebiteľa, alebo inak v rozpore s platným právom, predajca takých výrobkov zatajuje ich povahu a tieto predáva ako nové. Veríme, že aj uverejnenie nepríjemnej skúsenosti Vášho čitateľa prispeje k tomu, že uvedené praktiky pochybných predajcov budú čoraz zriedkavejšie.

S pozdravom
Igor Zeman, konateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Vyjadrenie redakcie

Reakcia na sťažnosť nebola podpísaná, ale bola odoslaná z e-mailovej adresy konateľa Athenas Consulting – p. Jozefa Hromadu.
Okrem reakcie na sťažnosť ju konateľ v oficiálnom stanovisku rozšíril aj o nasledujúce vyjadrenie, ktoré zverejňujeme nekrátené, bez úprav a s redakčným komentárom:

“Kedze zakaznik dostal povodne objednany notebook, o com mame aj dokaz, povazujeme vyhrazanie smeonline a p. Varjanovej za vydieranie, kedze sa viackrat vyhrazala aj mne aj mojmu spolupracovnikovi, a samozrejme ako podozrenie z trestneho cinu podavame podnet na policiu.

V pripade dokonania skutku, a poskodeniu mena firmy, cim sa tato osoba p. Varjanova vyhrazala, budeme ziadat nahradu skody sudnou cestou,.
Divim sa, ze tato neuveritelne drza osoba robi na portali smeonline, a samozrejme ziadam, aby tento mail poslala svojmu nadriadenenemu, dufam, ze taketo drze spravanie a porusovanie zakona nenecha nepotrestane.”


Pri prvom kontakte so spoločnosťou som zavolala na tel. číslo, ktoré má firma uvedené ako kontaktné na svojej webstránke.

Informovala som pána, ktorý dvihol telefón (ale nepredstavil sa) že sme prijali sťažnosť adresovanú ich firme a že uvítam kontakt na kompetentnú osobu, ktorej budem môcť preposlať všetky informácie pre jej riešenie.

Dostala som tel. číslo predajcu a pán uprostred rozhovoru zložil telefón.

Zavolala som s rovnakým zámerom predajcovi – p. Madaraszovi. Ten bol veľmi ústretový a súhlasi, že sťažnosť prevezme a posúdi. Preposlali sme teda všetko potrebné na jeho e-mail.

Keď sme po 14tich dňoch nedostali písomné vyjadrenie, poslali sme firme štandardný e-mail s upozornením, že uplynula doba na odpoveď. Keď sme nedostali odpoveď ani na túto správu, overila som si telefonicky, či nenastali okolnosti, pre ktoré reakcia nemohla byť odoslaná.

Zavolala som p. Madaraszovi, ktorý ma informoval, že vec posunul konateľovi – p. Jozefovi Hromadovi a že túto vec ďalej nerieši. (keďže ma p. Madarasz na postúpenie sťažnosti neupozornil, vysvetlila som mu, že by bolo vhodné tak urobiť, aby nedošlo k nedorozumeniu a nežiadúcim dôsledkom, pretože stále evidujeme ako kontaktnú osobu jeho)

Požiadala som teda o tel. kontakt na konateľa, aby som mu zavolala. P. Madarasz povedal, že mi ho nemôže dať, iba ak si vyžiada súhlas konateľa. Argumentovala som, že nepotrebujem súkromný, ale pracovný kontakt. P. Madarasz trval na súhlase a tak som počkala na linke, kým telefonoval s konateľom.

Keď som dostala tel. číslo, bolo zrejmé, že je to kontakt na osobu, ktorej som volala ako prvej, vtedy sa však nepredstavila.
Zavolala som p. Hromadovi, aby som sa ubezpečila, či môžeme zverejniť odpoveď bez reakcie, alebo nám ju ešte stihne v termíne doručiť.

P. Hromada nám potvrdil, že postúpenú sťažnosť dostal (bol piatok podvečer) a že k nej dostane až v pondelok, keď bude v práci, s čím som súhlasila.

V piatok večer sme dostali horeuvedené stanovisko a preposlali sme ho aj klientovi. Konateľa spoločnosti sme vyzvali aj na doručenie fotokópií dokladov, ktoré vo svojej odpovedi spomínal, aby nimi svoje tvrdenia doložil, výzva zostala bez reakcie.

zdroj: Marianna Varjanová

Loading Facebook Comments ...