Nový Mozilla Firefox 2.0.0.3

Pre náš server to uviedol produktový viceprezident spoločnosti Mozilla Christopher Beard. Tento termín je stanovený aktuálne platným rozvrhom a pokiaľ sa neobjavia nové vážne chyby, mal by byť dodržaný.

Download | CS | SK | EN (5.8 MB)

Loading Facebook Comments ...