NET-SNMP snmpwalk jednoduchý príklad

NET-SNMP snmpwalk príkaz je naozaj dobrý nástroj, ale to naozaj veľkou mierou pomáha zjednodušiť veci, stačí použiť jednu z nižšie uvedených príkladov a v prípade potreby pridajte zodpovedajúce parametre:


SNMP v1:
snmpwalk -v1 -c [:]
example:
snmpwalk -v1 -cpublic 127.0.0.1:161 system


SNMP v2:
snmpwalk -v2c -c [:] [oid]
example:
snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1:161 system


SNMP v3:
snmpwalk -v3 -l <noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv> -u [-a <MD5|SHA>] [-A ] [-x DES] [-X ] [:] [oid]


príklad:
snmpwalk -v3 -l authPriv -u snmpadmin -a MD5 -A PaSSword -x DES -X PRIvPassWord 127.0.0.1:161 system

zdroj: portalfqdn

Loading Facebook Comments ...