Neoficiálne sa plánuje 7 verzií Windows Vista

Paul Thurrott, uznávaný odborník na softvér od Microsoftu, zverejnil informácie o plánovaných edíciách chystanej verzie Windows s názvom Vista, ktoré vraj získal z interných zdrojov.

Ktor?c edície Windows Vista sa podÂua informácií P. Thurrotta pripravujú a čo budú obsahovaÂť?

Starter: bude dostupná, podobne ako rovnako nazvaná
verzia Windows XP, len vo vybraných, ekonomicky menej rozvinutých
krajinách. Umožní beh len troch aplikácií, nebude obsahovaÂť podporu
užívateÂuských hesiel pri prihlasovaní ani rýchle prepínanie užívateÂuov.
Táto edícia nebude maÂť (ako jediná zo v?
etkých) 64-bitovú verziu.

Home Basic: základná verzia syst?cmu Windows Vista,
na ktorej budú postaven?c v?
etky ďal?
ie. Ide o nástupcu Windows XP Home.
Zo zoznamu súčastí tejto edície zaujme nov?c grafick?c užívateÂusk?c
prostredie Aero, ale najmä ochrana proti vírusom, spyware a spamu –
takmer iste pôjde o utilitu OneCare v kombinácii so zatiaÂu neznámym antispamovým rie?
ením (mohlo by ísÂť o technológiu SmartScreen).

Home Premium:

okrem súčastí z edície Home Basic ponúkne funkcie známe z Windows XP
Media Center Edition. Okrem toho bude obsahovaÂť podporu HDTV, ripovania
DVD a vytvárania vlastných DVD, synchronizácie dát s iným PC,
automatickej konfigurácie Wi-Fi či zálohovania dát na server. ObsahovaÂť
bude i podporu pre Tablet PC.

Professional: táto edícia bude okrem funkcií
prítomných v Home Basic obsahovaÂť i možnosÂť pripojenia sa do dom?cny i
ich manažmentu, kompatibilitu so sieÂťovými protokolmi tretích strán
(napríklad Netware, SNMP) a podporu vzdialenej plochy či ?
ifrovan?cho
súborov?cho syst?cmu EFS). ChýbaÂť nebude ani podpora Tablet PC, súčasÂťou bude i webový server IIS.

Small Business: edícia Professional doplnená o
roz?
íren?c možnosti zálohovania, nástroj pre scannovanie a faxovanie či
ďal?
ie sieÂťov?c funkcie. Uvažuje sa i o zaradení niekoÂukých ďal?
ích
funkcií.

Enterprise: okrem funkcií z edície Small Business prinesie podporu užívateÂusk?cho prostredia vo viacerých jazykoch, nástroj Virtual PC či technológiu ochrany dát využívajúcu čip TPM.

Ultimate: bude obsahovať funkcie z edícií Home
Premium i Professional i niekoÂuko ďal?
ích zaujímavých súčastí, medzi
ktorými nechýba utilita pre vyladenie hern?cho výkonu syst?cmu na
maximum (zvažuje sa tiež zaradenie utility na vytváranie podcastov – audioblogov) či bezplatný on-line prístup k hudbe, filmom a bliž?
ie ne?
pecifikovaným službám.

Microsoft sa k uvedeným neoficiálnym informáciám zatiaÂu nevyjadril.
Zdroj: www.zive.sk

Loading Facebook Comments ...