Nemci budú platiť za pozeranie TV cez počítač

Môže sa to stať aj na Slovensku? Počítač sa postupne stáva náhradou za TV a video audio systamy a nemci už začnu platiť.

Autor: Matej Haviar
Rada pre rozhlasova a televízne vysielanie v Nemecku rozhodla, že poplatky za pozeranie televízie budú platiť aj majitelia televíznych
kariet v počítačoch. Skôr, ako vćak k tomuto rozhodnutiu dospela, si overila, že televízor sa dá pozerať aj cez počítač (…).

Poplatok sa bude vyberať v závislosti od toho, či dotyčný človek, alebo organizácia pripojená na Internet má “tv-kartu”, alebo nie. Nový zákon
nadobudne platnosť dňa 1. januára 2007. Poplatky by sa mali pohybovať v rozmedzí od 33 do 645 slovenských korún.

Loading Facebook Comments ...