Možnosti inštalácie pre spotrebiteľské verzie systému Windows Vista

Tento článok sa zaoberá možnosťami inštalácie, ktoré sú k dispozícii pre spotrebiteľské verzie systému Windows Vista. Tento článok nezahŕňa informácie o verzii Windows Vista Starter, verzii Windows Vista Enterprise ani o verziách systému Windows Vista, ktoré inštalujete v rámci hromadných licencií spoločnosti Microsoft.

Metóda, ktorú použijete na inštaláciu systému Windows, závisí od odpovedí na nasledovné otázky:

• Máte licenciu na inováciu na systém Windows Vista alebo licenciu na úplný produkt?
• Podporuje nainštalovaná verzia systému Windows inováciu na zakúpenú verziu?
• Chcete zachovať svoje osobné súbory, nastavenia a programy? Alebo dávate radšej prednosť čistej inštalácii systému Windows Vista?

Všeobecné informácie o spôsobe inštalácie systému Windows Vista

Definície
• Inovácia na systém Windows Vista Pri inovácii na systém Windows Vista sa zachovajú aktuálne nainštalované osobné súbory, nastavenia a programy. Môžete inovovať iba určité verzie systému Windows a aj tieto verzie môžete inovovať iba na určité verzie systému Windows Vista.

• Vlastná inštalácia (čistá inštalácia) systému Windows Vista Pri vlastnej inštalácii alebo čistej inštalácii systému Windows Vista sa nezachovajú aktuálne nainštalované osobné súbory, nastavenia a programy. Systém Windows Vista sa nainštaluje bez programov iných výrobcov. Vlastnú inštaláciu systému Windows Vista môžete vykonať s použitím licencie na inováciu alebo licencie na úplný produkt. Ak však vlastníte licenciu na inováciu, inštaláciu je nutné spustiť v aktuálnej verzii systému Windows. Ak chcete vykonať túto akciu, kliknite v ponuke možností inštalácie na položku Vlastná.

• Inovačná verzia systému Windows Vista Inovačná verzia systému Windows Vista je licencia, ktorá vám umožňuje inštalovať systém Windows Vista, ak už vlastníte vyhovujúcu licencovanú verziu systému Windows. Môžete vykonať inovačnú inštaláciu alebo vlastnú inštaláciu systému Windows Vista s použitím licencie na inováciu. Inštaláciu systému Windows Vista je však nutné spustiť vo vyhovujúcej verzii systému Windows.

• 32-bitové operačné systémy Systém Windows je k dispozícii v 32-bitových aj v 64-bitových verziách. Tento článok sa zaoberá možnosťami inovácie v prípade, že používate 32-bitový operačný systém a pokúšate sa nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows Vista.

• Verzie N systému Windows Vista Verzie N systému Windows XP a systému Windows Vista nezahŕňajú aplikáciu Windows Media Center. Verzie N sú navrhnuté pre zákazníkov v Európe. Verziu N systému Windows nie je možné inovovať. Namiesto toho je nutné vykonať vlastnú inštaláciu.

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Na systém Windows Vista môžete inovovať iba počítač so systémom Windows XP, v ktorom je nainštalovaný balík Microsoft Windows XP Service Pack 2. Ak chcete overiť, či máte nainštalovaný balík Windows XP SP2, použite tento postup:

1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

2. Na karte Všeobecné overte, či je v časti Systém uvedený balík Service Pack 2.

Ak balík Windows XP SP2 nie je nainštalovaný, nainštalujte ho a až potom spustite inováciu na systém Windows Vista. Ak chcete získať balík Windows XP SP2, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Ako zistiť, či je v počítači spustená 32-bitová verzia alebo 64-bitová verzia systému Windows XP

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako určiť, či je v počítači spustená 32-bitová verzia alebo 64-bitová verzia systému Windows XP, kliknutím na nasledujúce číslo článku zobrazte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
827218 (http://support.microsoft.com/kb/827218/) Ako zistiť, či je v počítači spustená 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows XP (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Možnosti inštalácie

Možnosti inštalácie závisia od verzie systému Windows, ktorú máte nainštalovanú. V tejto časti sú popísané možnosti, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé verzie systému Windows.
Niektoré jazykové verzie systému Windows XP nepodporujú inováciu. Inovácia nasledovných jazykových verzií systému Windows XP na zodpovedajúcu jazykovú verziu systému Windows Vista nie je podporovaná.

• Systém Windows XP s nasledovnými nainštalovanými balíkmi Language Interface Pack:
• bulharčina,
• chorvátčina,
• estónčina,
• lotyština,
• litovčina,
• rumunčina,
• srbčina (latinka),
• slovenčina,
• slovinčina,
• thajčina,
• ukrajinčina.
• Systém Windows XP Media Center Edition s nasledovnými nainštalovanými balíkmi Language Interface Pack:
• tradičná čínština (Hong Kong),
• tradičná čínština (Taiwan),
• čeština,
• dánčina,
• fínčina,
• nórčina (Bokmål),
• poľština,
• portugalčina (Portugalsko),
• ruština,
• španielčina,
• švédčina,
• turečtina.
• Windows XP Tablet PC Edition s nasledovnými nainštalovanými balíkmi Language Interface Pack:
• čeština,
• dánčina,
• fínčina,
• maďarčina,
• taliančina,
• nórčina,
• poľština,
• portugalčina (Brazília),
• portugalčina (Portugalsko),
• ruština,
• španielčina,
• švédčina,
• turečtina.

Možnosti inštalácie pre systémy Windows XP Home a Windows XP Home N Edition

Inovácia

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Home alebo Windows XP Home N Edition, môžete inovovať na nasledovné verzie systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Pred inováciou na systém Windows Vista skontrolujte, či máte nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. V počítači, ktorý chcete inovovať, navštívte nasledovnú webovú lokalitu, aby ste získali program Windows Vista Upgrade Advisor:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx

2. Spustením programu Windows Vista Upgrade Advisor skontrolujte kompatibilitu systému so systémom Windows Vista.

3. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

4. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Inovácia.

Vlastná inštalácia

V systémoch Windows XP Home alebo Windows XP Home N Edition môžete vlastnú inštaláciu vykonať v prípade nasledovných verzií systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.
Možnosť vlastnej inštalácie je k dispozícii za cenu balíka disku DVD s inováciou.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia s použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.

2. Do počítača so systémom Windows XP Home alebo Windows XP Home N vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.

4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Možnosti inštalácie pre verzie Windows XP Professional a Windows XP Professional N Edition
Inovácia

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Professional alebo Windows XP Professional N Edition, môžete inovovať na tieto verzie systému Windows Vista:
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Pred inováciou na systém Windows Vista skontrolujte, či máte nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. V počítači, ktorý chcete inovovať, navštívte nasledovnú webovú lokalitu, na ktorej je k dispozícii program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

2. Spustením programu Windows Vista Upgrade Advisor skontrolujte kompatibilitu systému so systémom Windows Vista.

3. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

4. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Inovácia.

Vlastná inštalácia

V systéme Windows XP Professional alebo Windows XP Professional N Edition môžete vykonať vlastnú inštaláciu nasledovných verzií systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia s použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.

2. Do počítača so systémom Windows XP Professional alebo so systémom Windows XP Professional N vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.

4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Možnosti inštalácie pre systém Windows XP Tablet Edition

Inovácia

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Tablet Edition, môžete inovovať na nasledovné verzie systému Windows Vista:

• Windows Vista Business,
• Windows Vista Ultimate.

Poznámka Pred inováciou na systém Windows Vista skontrolujte, či máte nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

• V počítači, ktorý chcete inovovať, navštívte nasledovnú webovú lokalitu, na ktorej je k dispozícii program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

• Spustením programu Windows Vista Upgrade Advisor skontrolujte kompatibilitu systému so systémom Windows Vista.

• Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

• Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Inovácia.

Vlastná inštalácia

V systéme Windows XP Tablet Edition môžete vykonať vlastnú inštaláciu nasledovných verzií systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia s použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.

2. Do počítača so systémom Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.

4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Možnosti inštalácie pre systém Windows XP Media Center Edition

Inovácia

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Media Center Edition 2004 alebo systém Windows XP Media Center Edition 2005, môžete inovovať na tieto verzie systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. V počítači, ktorý chcete inovovať, navštívte nasledovnú webovú lokalitu, na ktorej je k dispozícii program Windows Vista Upgrade Advisor:
www.windowsvista.com/upgradeadvisor (http://support.microsoft.com/?scid=www.windowsvista.com%2fupgradeadvisor)

2. Spustením programu Windows Vista Upgrade Advisor skontrolujte kompatibilitu systému so systémom Windows Vista.

3. Vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

4. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Inovácia.

Vlastná inštalácia

V systémoch Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 a Windows XP Media Center Edition 2005 môžete vykonať vlastnú inštaláciu nasledovných verzií systému Windows Vista:

• Windows Vista Home Basic,
• Windows Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia s použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku DVD so systémom Windows Vista.

2. Do počítača so systémom Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

3. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť Vlastná.

4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Možnosti inštalácie pre systém Windows 2000

Vlastná inštalácia
Ak máte systém Microsoft Windows 2000, nie je k dispozícii žiadna cesta inštalácie inovácie. Vlastnú inštaláciu, ktorá používa licenciu na inováciu, však môžete vykonať aj spustením inštalácie v systéme
Windows 2000.

Ak máte nainštalovaný systém Windows 2000, vykonaním vlastnej inštalácie môžete nainštalovať nasledovné verzie systému Windows Vista:
• Windows Vista Home Basic,
• Windows Vista Home Basic N,
• Windows Vista Home Premium,
• Windows Vista Business,
• Windows Vista Business N,
• Windows Vista Ultimate.

Po zakúpení balíka v maloobchodnej sieti alebo po prevzatí systému Windows Vista z webovej lokality Windows Marketplace použite tento postup:

1. Zálohujte všetky údaje a nastavenia s použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia alebo nástroja Zálohovanie systému Windows XP. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je k dispozícii na disku
DVD so systémom Windows Vista.

2. Do počítača so systémom Windows 2000 vložte disk DVD so systémom Windows Vista.

3. Pri prechádzaní jednotlivými krokmi na stránkach sprievodcu inštaláciou nezabudnite vybrať možnosť Vlastná.

4. Po dokončení inštalácie môžete obnoviť údaje, ktoré ste zálohovali v kroku 1, zo záložného média.

Spôsoby inovácie z jednej verzie systému Windows Vista na druhú

V nasledovnej tabuľke sú uvedené spôsoby inovácie, ktoré môžete použiť na inováciu na inú verziu systému Windows Vista.

zdroj: http://support.microsoft.com/kb/932616/sk

 

Loading Facebook Comments ...