JBOSS: APLIKAČNÝ SERVER – 4. DIEL

V tomto diely seriálu si ukážeme ako nasadiť (deploynuť) aplikáciu “Hello World” priamo na JBoss AS 7. Predpokladám že máte nainstalovaný RHEL/FEDORA/CENTOS alebo Windows a samozrejme JBoss AS7.

Ako prvá vec ktorú by ste mali skontrolovať je či naozaj beží JBoss AS7, čiže do prehliadača zadáte url adresu v tvare “http://yourserverip:9990/console” mali by ste uvidieť toto:

Ako nasadiť (deploynuť) aplikáciu?

Cez grafické rozhranie, samozrejme je to možné aj cez príkazový riadok.

Postup pre grafické rozhranie

Cez url adresu sa prihlásime do konzoly JBoss AS 7. V časti Deployment zvolíme Add content (v pravo hore) a vyberieme WAR balíček, v našom prípade HelloWorld.war a postupujeme podľa inštrukcii na obrazovke. Po deploymente je aplikácia dostupná na adrese http://localhost:8080/HelloWorld/

Postup cez CLI – príkazový riadok

[standalone@localhost:9990 /]deploy /home/HelloWorld.war
'HelloWorld.war' deployed successfully.

zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...