JBoss: Aplikačný server – 1. diel

Aplikačný server je v dnešnej dobe pomerne moderné a často používané slovné spojenie. Ako si ale taký aplikačný server predstaviť? A je skutočne k niečomu potreba? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na tieto otázky a predstavíme si jeden z najpoužívanejších open-source aplikačných serverov: JBossAS

Čo to je aplikačný server ?

Aplikačný server tvorí vrstvu medzi operačným systémom a aplikáciami. Podobne, ako operačný systém poskytuje základné funkcie programom (napríklad pre prístup k súborovému systému, alebo na správu procesov), poskytuje aplikačný server často používané funkcie enterprise aplikáciám. Vytvára ďalšiu vrstvu abstrakcie, aby bolo písanie aplikácií jednoduchšie. Príkladom takýchto funkcií môžu byť podpora transakčného spracovania požiadaviek, perzistencia objektov do databázy, výmena správ medzi aplikáciami a ďalšie. Ponúka sa samozrejme otázka, čo to vlastne je enterprise aplikácie a ako sa líši od bežnej aplikácie. Nie je to nič zložité, de facto sa jedná o bežnú aplikáciu, na ktorú sú kladené určité nároky čo sa týka spoľahlivosti, dostupnosti, robustnosti, výkonnosti. Typická je tiež potreba obslúžiť súčasne veľké množstvo požiadaviek (klientov). Klasickými zástupcami enterprise aplikácií sú moderné webové aplikácie a riešenia postavené na servisne orientovanej architektúre (SOA).

Väčšina aplikačných serverov je vyvíjaná v programovacom jazyku Java. Nie je to len tým, že Java je nezávislá na platforme, ale tiež tým, že existuje štandard pre implementáciu enterprise aplikácií práve v jazyku Java. Tento štandard sa nazýva Java Enterprise Edition (JEE). Ak by sme hľadali paralelu so svetom operačných systémov, mohli by sme spomenúť štandard POSIX.

Implementáciou JEE existuje celá rada. Jedným z najpoužívanejších aplikačných serverov je JBoss aplikačný server (JBossAS) a práve o ňom je tento článok.

Ako získať JBossAS?

To bude popísané v druhej časti seriálu.

zdroj: Root.cz

Loading Facebook Comments ...