Ako rozbehať aplikácie vo Windows XP, ktoré sa nechcú spustiť

Určite sa vám už stalo, že ste si vo svojej zbierke hier a programov našli starší software, ktorý sa po nainštalovaní do OS Windows XP vôbec nespustil poprípade sa spustil, ale nebežal korektne. Určite ste už niekde počuli slovo “kompatibilita”. Ak chcete software rozbehnúť…

Kompatibilita je
funkce, která simuluje jinou verzi Windows aby na n?>m ?
ly aplikace,
kter?c sami o sob?> nejdou. Jenže už tu je jeden probl?cm. Ne na každou
aplikaci tato kompatibilita zrovna platí, a proto společnost Microsoft
uvolnila na svých stránkách program Application Compatibility Toolkit.
Tento program lze zdarma stáhnout ze stránek Microsoftu. Jedná se o
vylep?
ení funkce, kterou podporuje samotný OS akorát v programu. V
tomto článku bych Vás cht?>l seznámit s ovládáním samostatn?cho programu
a tak dám za p?tíklad hru Need For Speed Porsche 2000. Je možn?c že tato
hra n?>komu jde a n?>komu zas jde ?
patn?> co se týče grafick?c stránky. Je
to dáno verzí hry. Ale jako p?tíklad to stačí. Začneme tím, že si z t?cto
stránky program stáhneme:
odkaz

Jsou tam ke stáhnutí nov?>j?
í verze. Já vám budu postup popisovat ve
verzi 3,0 na kterou je i tento odkaz. Program má kolem 24 MB. Jakmile
se vám program dostáhne je zapot?tebí ho nainstalovat. Je jedno jestli
vyberete instalaci plnou či typickou. Doporučuji program nainstalovat
do: ,,x:Program Files Microsoft Windows Application Compatibility
Toolkit“, kde x značí písmeno jednotky, na kter?c máte nainstalován
Windows. Tato cesta je dána instalací sama. Teď máme již 2 kroky za
sebou. Nyní se půjdeme podívat do složky, kam jsme program
nainstalovali. Správn?> by se tam m?>li nacházet tyto složky: Applications, documents, html, setup a soubor default.html. My vybereme složku Applications, dále Compatibility Administrator a po dal?
ím kroku program spustíme souborem Compatadmin.exe.
Je zde dal?
í krok a to sice nainstalovat samotnou probl?cmovou hru – v
na?
em p?típad?> Need For Speed Porsche 2000. Op?>t je jedno jaký typ
instalace vyberete. Nyní, když už hru máme nainstalovanou spustíme
program Compatibility Administrator. Máme p?ted sebou program a výb?>r z
t?>chto možností:

System Database Applications
– Compatibility Fixes
– Compatibility Modes

Installed Databasenebudeme pot?tebovat, tak nepopisuji
Per User Compatibility Settingsnebudeme pot?tebovat, tak nepopisuji

Custom DatabasesNew Database(1) [Untitled_1]


Nás bude zajímat akorát Sytem Database (Applications) a Custom
Database. Vyberte v nabídce Syst?cm Database složku Applications. Otev?te
se vám nabídka aplikací, kter?c lze opravit. My ale najdeme aplikaci
Need For Speed:Porsche Unleashed. Klikneme na ní pravým tlačítkem my?
i
a tak si otev?teme nabídku Copy.


Zvolíme ji. Nyní ji máme uloženou v
kopírovací pam?>ti. Najedeme si na nabídku Custom Databases a v ní na
New Database(1) [Untitled_1], na který klikneme op?>t pravým tlačítkem
my?
i a vybereme možnost Paste. Teď už máme to nejt?>ž?
í za sebou. Nyní
stačí vybrat možnost File – Save… do názvu napi?
te cokoliv (neovliv?_uje
to funkčnost programu) a zvolte OK. Teď si vyberte kam chcete ?tídící
soubor uložit (op?>t můžete kamkoliv a napsat jakýkoli název). Zvolte
možnost uložit. Teď už zbývá jen poslední krok. Najeďt?> na nabídku File
a zvolte možnost Install. M?>la by se vám ukázat tabulka s nápisem „The
Database `AAA` was successfully installed“ viz obrázek. Poznámka: nápis
AAA je název, který jsem použil pro název databáze, takže se nemusíte
divit, že jste ud?>lali ?
patný postup, ukáže se Vám tam název Va?
í
databáze.


Nyní program můžete zav?tít a vesele se pustit do hraní hry, která vám ne?
la původn?> spustit.
Zdroj: www.kiwwi.org

Loading Facebook Comments ...