Ako napísať objednávku

Ako napísať objednávkuChcete napísať objednávku na nejaký tovar, ale neviete, ako na to? Je to jednoduché. Stačí si prečítať niekoľko mojich rad.Při písanie objednávky by sme mali označiť číslo objednávky

objednavka.jpg

 

Chcete napísať objednávku na nejaký tovar, ale neviete, ako na to? Je to jednoduché. Stačí si prečítať niekoľko mojich rad.Při písanie objednávky by sme mali označiť číslo objednávky – Objednávka č 350/2008 (predovšetkým v prípade, že tých objednávok počas roka odosielame veľa) a ak je objednávok málo, nemusíme ju číslovať, ale stačí napísať súhrnný názov , pr Objednávka záhradníckych prác. Občiansky zákazník v § 43 stanovuje všeobecný postup pri stanovení zmlúv. Zmluvné stavy medzi podnikateľmi upravuje Obchodný zákonník. Ak je kupujúci (odberateľ) spokojný s ponukou predávajúceho (dodávateľa), zasiela mu objednávku. Je to základ uzavretie kúpnej zmluvy. Je možné (objednávku alebo kúpnu) zmluvu uzavrieť ústnou formou – to je osobne alebo telefonicky, či druhým spôsobom písomnou formou – písomnosti ako je list, e-mail a fax. Je dobré vyjednať ústne a potvrdiť písomne.


Náležitosti objednávky

Na začiatku musíme uviesť technické údaje, čo sa týka nás i predávajúceho – číslo objednávky, IČO, DIČ, fax, telefón … Objednávka musí obsahovať predovšetkým tovar, ktorý objednávame (počet, druh) a kúpnu cenu tovaru – prípadne spôsob jej dodatočného určenia. Doba, spôsob a miesto dodania tovaru je veľmi dôležité! Taktiež i platobné podmienky, čo sa týka platby na účet, dobierkou atp., Musia sa obe strany dohodnúť na nejakom spôsobe platby. Môžeme v objednávke odkazovať aj na špeciálne obchodné podmienky, ako je záručná lehota či návestí. Datované podpisy oboch zmluvných strán by na konci objednávky samozrejme chýbať nemali.

Objednávku odosielame doporučene, ale v zadaní (v samotnom texte objednávky) to nemusí byť. Dátum odoslania je vhodné napísať deň a rok číslom a mesiac slovom (napr. 10. decembra 2008).

Zdroj: radirna.cz

Loading Facebook Comments ...