Nezaradené

Petterapia

Nielen vo svete, ale aj u nás v Seniorville a Alzheimer centre Avalon sa do popredia dostávajú terapie so zvieratami.


OpenSubtitles Player banner