Výročie nežnej revolúcie: Spoznali sme tangáče, silikóny i exotické dovolenky

Od nežnej revolúcie sa náš život výrazne zmenil. Máme k dispozícii výdobytky techniky, nakupujeme v obchodných centrách a informácie získavame kliknutím na klávesnicu. Nežnejšie pohlavie navštevuje plastickú chirurgiu a plienky pre deti už netreba prať. Život sa nám v mnohých smeroch zjednodušil. To, či je krajší, si musí každý zhodnotiť sám. Pred 17. novembrom 1989 sme boli ochudobnení aj o týchto 21 vecí.

Zdroj: https://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/vyrocie-neznej-revolucie-spoznali-sme-tangace-silikony-exoticke-dovolenky.html

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner