Výroba batérií je kľúčová, Toyota si ich preto vyrobí sama

Toyota si ako globálny hráč automobilového sveta buduje nezávislosť na ostatných dodávateľoch. Najmä v súvislosti s elektromobilitou sa práve závislosť na výrobcoch jednotlivých komponentov javí ako Achillova päta. Výroba batérií je pre úspech kľúčová, Toyota preto spolu so spoločnosťou Panasonic zakladá spoločný podnik na výrobu hranatých batérií. Dokonca ich chce ponúknuť aj konkurencii.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/vyroba-baterii-je-klucova-toyota-si-ich-preto-vyrobi-sama/17164

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner