Výkonný výbor SZĽH vybral zástupcu vo fonde SOŠV, rokoval o rozpočte a novej štruktúre

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí vybral zástupcu vo fonde SOŠV na podporu infraštruktúry a športu, zaoberal sa rozpočtom na rok 2020, komplikovanou situáciu v HC Nové Zámky či zmenou organizačnej štruktúry SZĽH.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/418379/vykonny-vybor-szlh-vybral-zastupcu-vo-fonde-sosv-rokoval-o-rozpocte-a-novej-strukture

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner