VIDEO: Pápež František navštívil chorého kardinála v nemocnici: Veriacich pozdavil na papamobile!

Pápež František aj dnes má nabitý deň. Ráno bol v nemocnici a odtiaľ odchádzal na stretnutie s veriacimi do Čenstochovej. Odtiaľ putoval do Jasnej Hory kde slávil slávnostnú sv. omšu. Popoludní sa vracia späť do Krakova.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/07/video-papez-frantisek-navstivil-choreho-kardinala-nemocnici-veriacich-pozdavil-papamobile.html

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner