V Bratislave začína nová parkovacia politika. CéPéčkárov nepoteší.

Parkovanie na verejných priestranstvách v Bratislave už nebude zadarmo. Obyvatelia bez trvalého pobytu (čiže všetci mimobratislavčania, alebo trochu hanlivo cezpoľní = CP-čkári) budú znevýhodnení, čo je cieľom zmeny. Rezidenti dostanú výhodnejšie podmienky. Štát prostredníctvom miest a obcí na obyčajných pracujúcich ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate na krku s hypotékou na 30 rokov dávno zabudol.

Zdroj: http://www.topspeed.sk/v-bratislave-zacina-nova-parkovacia-politika-cepeckarov-nepotesi/11712

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner