Unikli tajné informácie o ľuďoch spájaných s terorizmom!

Porušenie bezpečnostných predpisov jedným zo zamestnancov Europolu v Haagu, konkrétne kopírovanie služobných textov doma, malo za následok, že sa na web dostalo viac ako 700 stránok dôverných policajných spisov z najmenej 54 prípadov, a to vrátane mien a telefónnych čísiel osôb spájaných s terorizmom v Európe.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/unikli-tajne-informacie-ludoch-spajanych-terorizmom.html

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner