SZĽH zabezpečil pre kluby viac ako 13-tisíc hokejok

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) získal nad rámec schváleného finančného rozpočtu ešte koncom roka 2019 približne 2,4 milióna eur (bez DPH) z verejných zdrojov, určených pre nákup viac ako 13.000 hokejok. Tie sú pripravené pre mládežnícke kategórie kadetov, dorastu a juniorov všetkých slovenských klubov zadarmo.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/444813/szlh-zabezpecil-pre-kluby-viac-ako-13-tisic-hokejok

Loading Facebook Comments ...