Spor(t)y Mariana Zimu: Bolo ich sedem!

Tak už máme zvoleného aj nového amerického prezidenta. Nepochybne ide o udalosť globálneho významu, aj keď úprimne, jeho vplyv na slovenský šport zatiaľ veľmi ťažko predpovedať. Zo športového hľadiska však zaujalo, ako sa novozvolený prezident Trump pred voľbami staval k prípadnej prehre. On totiž vyhlásil, že ju neuzná. Zaujímavé, že po víťazstve nemal problém rezultát akceptovať.

Zdroj: http://sport.aktuality.sk/c/245945/spor-t-y-mariana-zimu-bolo-ich-sedem/

Loading Facebook Comments ...