Slovenská cyklistika sa na medzinárodnej pôde teší rešpektu a dôvere

Slovenská cyklistika sa na medzinárodnej pôde teší rešpektu a dôvere aj na poli diplomacie a politiky. Počas kongresu Európskej cyklistickej únie (UEC), ktorý prebiehal 5. marca 2017 v Bruseli, bol Peter Privara, prezident SZC, zvolený medzi 15 delegátov, zastupujúcich Európu na kongrese UCI.

Zdroj: http://sport.aktuality.sk/c/266036/slovenska-cyklistika-sa-na-medzinarodnej-pode-tesi-respektu-a-dovere/

Loading Facebook Comments ...