Porsche škrupinové sedadlá z 3D tlačiarne

Automobilky sa snažia nielen racionalizovať svoj „business“, ale aj priniesť na trh niečo nové a neokukané. Tým by mohli byť aj Porsche škrupinové sedadlá z 3D tlačiarne. Predstavovali by alternatívu k bežným škrupinovým sedadlám. Výhoda 3D tlače by spočívala v možnosti pre zákazníka, kde by si vedel nakonfigurovať úroveň pohodlia. Zaujímavé no nie?

Zdroj: https://www.topspeed.sk/porsche-skrupinove-sedadla-z-3d-tlaciarne-hotovo/17393

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner