Od dnes platí nový sadzobník pokút. V týchto prípadoch to bude za menej

Pred pár dňami v médiach odznela správa,  že sadzobník pokút bude priaznivejší a to už od budúceho mesiaca. Popravde, policajt pri skrátenej forme konania o priestupkoch, kde je jedna z foriem blokové konanie, výsledkom čoho je bloková pokuta, môže   pristupcu blokovým konaním môže konať v zmysle §12 zákona o priestupkoch. Čo to znamená? Povieme si nižšie. 

Zdroj: https://www.topspeed.sk/od-dnes-plati-novy-sadzobnik-pokut-v-tychto-pripadoch-to-bude-za-menej/14731

Loading Facebook Comments ...