Málo pracovníkov v autovýrobe vraj vyrieši profesný bakalár. Fakt?

Potreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku doslova akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako študovali až 57 % absolventov. Až 35 % absolventov pracuje aj napriek univerzitnému vzdelaniu na stredoškolských pozíciách. Aj o týchto skutočnostiach sa diskutovalo v utorok na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Málo pracovníkov pre automobilky má riešiť profesný bakalár. Niektorí z našej redakcie majú po 23 rokoch veľké DeJaVu…

Zdroj: https://www.topspeed.sk/malo-pracovnikov-v-autovyrobe-vraj-vyriesi-profesny-bakalar-fakt/15161

Loading Facebook Comments ...