Komentár: Kocúrkovu sa mohlo predísť

Súťažný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja rieši podmienky organizácie a riadenia majstrovských súťaží a zápasov na území Slovenskej republiky. Je záväzný pre Slovenský zväz ľadového hokeja, všetky družstvá a kluby ľadového hokeja, hokejistov, športových odborníkov a ďalšie subjekty s príslušnosťou k SZĽH. 

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/367931/komentar-kocurkovu-sa-mohlo-predist/

Loading Facebook Comments ...