Je tu Sviatok všetkých svätých. Dajte pozor nielen pri cintorínoch!

Vodiči, dnes si dajte v blízkosti cintorínov veľký pozor. V podstate nielen vodiči, ale všetci, ktorí v prenesenom slova zmysle vystupujú ako účastníci cestnej premávky. Dnes je presne ten deň, Sviatok všetkých svätých, keď na cesty vyjde maximálne množstvo tzv. sviatočných vodičov, čo so sebou nesie vyššiu pravdepodobnosť vzniku stresových prípadne kritických momentov.  

Zdroj: https://www.topspeed.sk/je-tu-sviatok-vsetkych-svatych-dajte-si-pozor-nielen-pri-cintorinoch/15258

Loading Facebook Comments ...