Downsizing je na odpis. Objemy motorov vzrastú! Lacné to nebude

Bruselský tlak na emisie zaviedol automobilových výrobcov do slepej uličky. Zmenšovanie objemov motorov, takzvaný downsizing, funguje totiž viac v laboratóriu ako na ceste. Nová metodika merania spotreby však urobí týmto hrám koniec. Objemy motorov porastú. A nebude to lacné.

Zdroj: http://auto.pravda.sk/poradna/clanok/408342-downsizing-je-na-odpis-objemy-motorov-vzrastu-lace-to-nebude/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Loading Facebook Comments ...