Digitálny predaj auta na Slovensku? Vraj už čoskoro

Máme tu celosvetovú pandémiu, kvôli ktorej sú prijaté mnohé obmedzujúce záväzky. Každý podnikateľ sa snaží z takejto situácie vyťažiť maximum tak, aby mu neklesali tržby, ani zisk. Ale ako v dnešnej dobe predávať autá? Dá sa to aj cez internet. Digitálny predaj auta totiž plánuje spustiť napríklad BMW v jeho trnavskej pobočke.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/digitalny-predaj-auta-na-slovensku-vraj-uz-coskoro/17437

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner