Chcem to stále, chcem to všade!

Ľubka sa obtierala o svojho muža, tlačila sa k nemu celým telom. „Prosím, poďme, prosím, ľúbim ťa, poď…! priadla ako mačka…Chcem to stále, chcem to v±ade!E±te nedávno to bývala akási iná ľena – spomínal si Marek, Ľubkin manžel. Taká cieľavedomá, na pohľad prísna, o sexe sa nerozprávala, a ak, tak len v narážkach a potichu. A teraz… Všetko naopak. Zrazu sa zmenila.

Akoby čarovným prútikom. Mali akúsi oslavu, pripíjali si, aj ¡ubka si vypila a polohlasne sa prihovárala svojmu muľovi: „Poďme domov, tak veÂľ-mi Âťa chcem!“ Pri Markovi sedel jeho postar±í kolega, ten len znechutene pokrútil hlavou, reku, to je mládeľ, hanby v tele nemá, nepatrí sa ľene takto muľovi prihováraÂť!

Marek počkal e±te zo päÂť minút, potom sa zdvihol, vzal ¡ubu za lakeÂť a vyviedol ju zo sály.

„Čo si sa zbláznila? Nahlas uprostred zábavy?“

Ale jej to bolo jedno. Len sa k nemu pritlačila, zasmiala sa a povedala:

„Poď so mnou – stra±ne to chcem!“

A vytiahla ho kdesi na ľenské záchody. Tam sa najprv spustila na kolená, nachystala si ho jazykom a potom na neho nasadla ako na koňa. Jazdila divoko, kým sa úplne neodbavila. Nedbala, ľe niekto klopal na dvere, potrebovala to ako vodu, ako soÂľ. A keď sa vrátili z oslavy domov, zas sa jej chcelo.

Milovali sa raz, dva razy, ale stále sa im málilo.Akosi Âľútostivo, ľiadostivo priadla: – „Poďme sa pohraÂť, chce sa mi… Tak Âťa potrebujem. V±etko ma páli, svrbí, musím Âťa maÂť hneď!“

Markovi to bolo spočiatku príjemné. Bol prekvapený. Nevedel, ľe jeho ľena má také silné sexuálne túľby. Jednu nedeÂľu to dokonca chcela osemkrát, a on bol na seba py±ný, ľe to zvládol. Mohol sa veru pochváliÂť pred kamarátmi, čo a aká bola noc! Spočiatku sa Marek svojej ľeny pýtal: – Uľíva± niečo? Čo sa stalo? Veď ty si taká nebývala…Ale ona len mykla plecom. – Čo ja za to môľem? Jednoducho to tak je! Neuľívam nič, len sa mi chce.“Marek začal byÂť unavený – 60 ráz za týľdeň, to mu bralo energiu. Uľ sa mu nechcelo chváliÂť, ale naopak. A tu pri±la novinka – dozvedel sa, ľe jeho ľena flirtovala s jeho kamarátom, ktorý síce odolal, ale Marekovi sa celá situácia znepáčila. Pochopil, ľe tu niečo nie je s „kostolným poriadkom“.„To nie je normálne, ty si chorá!“ zaútočil na svoju ľenu.
„Marek, ja neviem, čo sa deje!“ s plačom sa priznala ¡ubka. „Mňa dolu v±etko páli, horí, v±etko mám akoby napuchnuté, musím myslieÂť iba na milovanie. Túľim len po tom, sama neviem prečo, a stále nemám dosÂť!“„Ideme k lekárovi,“ rozhodol. „Buď pôjde±, alebo sa rozídeme. Ty si asi nymfomanka!“

„Tak velmi ta chcem,“ volala Lubka na svojho muľa.Od dverí k dverám.Mladý pár nav±tívil najprv gynekológa.V správe, ktorú ¡ubka dostala, sa písalo:
… odobraté vzorky, ale ľiadne príznaky pohlavných chorôb. Sliznica svetlá, bez zápalov, bez zápachu. Tkanivo mierne napuchnuté – pravdepodobne v dôsledku vzru±enia….

Keďľe tento lekár nepomohol, ¡ubka sa odobrala k psychológovi. Tam ju vypočuli, dali uspokojujúce lieky, ale príčinu moľnej nymfománie sa nepodarilo určiÂť.Tak pre±la zima. ¡ubka brala lieky, zdalo sa, ľe v±etko sa vrátilo do starých koÂľají. Styk s manľelom mala raz za týľdeň, opakované návaly sexuálnej túľby neprichádzali. Vyzeralo to, ľe je vyliečená.Ale pri±la ďal±ia jar – a v±etko sa začalo znovu.Tak ako mačky, aj ¡ubka zrazu v máji zasa veÂľmi „zachcela“ – zas cítila dolu akoby opuch – ako keď ľene v±etko navrie, keď je veÂľmi vzru±ená, spaÂľujúcu túľbu po milovaní. Ale bála sa, ľe Marek nebude maÂť silu, aby jej stačil. A tak si vymyslela vlastný spôsob, ako sa ukojiÂť. Kúpila si malý guÂľatý gumený klystír, ktorý si v kúpeÂľni poloľila na zem. Potom si naň kÂľakla, zaviedla do po±vy a masturbovala na ňom, kým sa trochu neukÂľudnila a neuspokojila. Raz, keď sa zabudla zamknúÂť, natrafil na ňu Marek. Aľ sa zÂľakol jej úpenlivého výzoru v tvári. Rozhodol sa, ľe skúsia e±te raz iného lekára.Keď sa ¡ubka porozprávala s lekárom, ten sa rozhodol urobiÂť jej e±te podrobnej±ie testy. A na prekvapenie v±etkých, lebo na jej pohlavných orgánoch nebolo nič vidno, vzorky z krvi ukázali, ľe ¡ubka trpí obrovskou alergiou. Také výsledky, aké mala ona, mávajú Âľudia, ktorí práve majú akútny astmatický záchvat!Dostala injekciu a lieky – a na druhý deň jej nadmerná sexuálna túľba akoby zázrakom zmizla. Aj sliznica sa upokojila – opuch zmizol, bolo vidno len ruľové tkanivo.

Tak sa určila diagnóza: alergia.

Obyčajná alergia, ale prejavujúca sa na neobyčajnom mieste. U väč±iny alergikov napúcha a svrbí sliznica v nose (prejavuje sa ako nádcha a kýchanie), sliznica očí (oči slzia a pália) alebo sliznica priedu±iek (človek ka±le a stráca dych).

¡ubkin prípad je pomerne neobvyklý. V súčasnosti sa jej prípad vyhodnocuje v Mníchove, v ústave, kde sa zaoberajú prípadmi netypických alergií.

-EK-

VYSVETLENIE SEXUOLÓGA

Medzi netypické formy alergie patria aj niektoré prípady, keď reaguje len určitá časÂť tela. Obyčajne sa to prejavuje ako opuch na tvári, prsiach, niekedy na slizniciach dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu. V súčasnosti sa v lekárskej literatúre opisuje 16 prípadov alergických opuchlín pohlavných orgánov.Po±va má v podstate takú istú slizničnú výstelku ako nos a oči. Tak isto môľe napuchnúÂť, svrbieÂť a vylučovaÂť hlieny. Toto v±etko sa prihodilo ¡ubke. Ona si myslela, ľe sú to znaky zvý±enej chuti na sex, pritom vysvetlenie tohto javu je jednoduché: alergickú reakciu sprevádza zvý±ená aktivita parasympatického nervstva – toto je nervstvo, ktoré zabezpečuje aj pohlavný ľivot. Preto sa počas záchvatu alergie zvy±ovala aj jej chuÂť na sex.

A v ¡ubkinom prípade pohyb penisu v po±ve zmen±oval pocit svrbenia, ktorý takmer vľdy sprevádza alergie – spomeňte si, ako sa vám uÂľaví, keď si po±krabete miesto, kde vás to svrbí. Takľe v okamihu, keď mala ¡ubka pohlavný styk, cítila sa lep±ie, lebo sa jej na chvíÂľku uÂľavilo. Ale okamľite po tom, ako penis opustil po±vu, začínal sa ďal±í alergický útok, a ona na tom bola e±te hor±ie ako predtým. Takľe pociÂťovala e±te väč±iu túľbu po tom, aby ju tam dolu niečo „po±krabkalo“ a odstránilo tak neznesiteÂľné svrbenie a horúčavu.

MUDr. PETER VLADÁR

Zo slovníka:
Nymfománia

– Âľudovo povedané „bláznenie po muľoch“, abnormálne zvý±ený pohlavný pud u ľeny.

Tento termín sa dnes pouľíva uľ len zriedkavo, pretoľe neexistujú normy, „ako často“ je e±te normálne a ako uľ nie. Preto sa hypersexualita neposudzuje podÂľa mnoľstva pohlavných stykov, ale podÂľa uspokojenia, ktoré sa dosiahne. Ak ľena dosiahne uspokojenie a dá jej to silu pre dôleľité nesexuálne činnosti, potom je zdravý akokoÂľvek častý pohlavný styk. Ak orgazmus nedosiahne a ona v zúfalej túľbe po ukojení hÂľadá nových a nových muľov v ilúzii, ľe ten ďal±í ju konečne dokáľe uspokojiÂť, potom je to chorobné správanie. Nejde o promiskuitu, ale len o formu uspokojenia. Nymfománia má svoj pôvod v psychike a takto postihnutej ľene by sa mal venovaÂť lekár-psychológ.

zdroj: erotické poviedky

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner