Cenia si ju nad zlato: Svetová pochúťka sa má stať kultúrnym dedičstvom!

Kultúra belgických zemiakových hranolčekov je vo Federácii Valónsko-Brusel uznaná za Majstrovské dielo ústneho a nemateriálneho dedičstva. V súvislosti s týmto uznaním sa v roku 2016 uskutoční 6. ročník Týždňa belgických hranolčekov v dňoch 28. novembra až 4. decembra. 

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/cenia-si-ju-nad-zlato-svetova-pochutka-ma-stat-kulturnym-dedicstvom.html

Loading Facebook Comments ...

OpenSubtitles Player banner