Bernie sa nebojí problémov, ktoré môžu plynúť z odkladu zavedenia svätožiary

Komerčný šéf F1 pripomína tie, ktoré by mohli nastať v prípade jej zavedenia. “Čo by sa stalo, keby pri nehode svätožiara niekoho prizabila? Kto by bol za to zodpovedný? A čo keby sa stane nehoda, pri ktorej je niekto uväznený v aute, to auto začne horieť a nebude sa odtiaľ mať ako dostať?”

Zdroj: http://www.f1.sk/clanok61386-Bernie_sa_neboji_problemov_ktore_mozu_plynut_z_odkladu_zavedenia_svatoziary.htm?utm_source=rss

Loading Facebook Comments ...