AAA Auto má pre koronavírus opatrenia pre bezpečný predaj vozidiel

Sieť AAA Auto zaviedla pre koronavírus pravidelnú dezinfekciu všetkých svojich 16 pobočiek na Slovensku i ostatných autocentier v strednej Európe. Rovnako sú dezinfikované všetky vozidlá na pobočkách. Spoločnosť tiež posilnila svoje kapacity pre online predaj vozidiel, ktoré je pripravená po kúpe zákazníkom bezplatne doručiť až do ich bydliska. 

Zdroj: https://www.topspeed.sk/aaa-auto-ma-pre-koronavirus-opatrenia-pre-bezpecny-predaj-vozidiel/17365

Loading Facebook Comments ...